Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
PÜ 2022 12 A 2.7
Maakond
Pärnu maakond
Toetuse summa
100 000.00
Toetuse sihtotstarve
Pärnu Issandamuutmise kirik, katuse restaureerimine (II etapp - nelitis)
Toetuse saaja
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik