Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
PÜ 2022 12 A 2.12
Maakond
Saare maakond
Toetuse summa
40 000.00
Toetuse sihtotstarve
Katuse restaureerimine (pikihoone ja lõunaeeskoda).
Toetuse saaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mustjala Anna Kogudus