Toetuse eraldamise kuupäev
28.01.2022
Käskkirja number
EH 2022 KK 12 A 1.8
Maakond
Viljandi maakond
Toetuse summa
90 000.00
Toetuse sihtotstarve
Katusekatte vahetus samaväärse vastu (2.etapp).
Toetuse saaja
Aktsiaselts SIO INVESTMENTS