Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
ORF 2022 KK 12 A 6.1.
Maakond
Viljandi maakond
Toetuse summa
200 000.00
Toetuse sihtotstarve
Katuste restaureerimine (II etapp - pikihoone katuse I osa).
Toetuse saaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese Kogudus