Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
MKA 2022 12 A 3.10
Maakond
Lääne-Viru maakond
Toetuse summa
15 000.00
Toetuse sihtotstarve
Katuse restaureerimine (valtsplekk).