Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
DE 2022 KK 12 A 5.10.
Maakond
Harju maakond
Toetuse summa
6 156.00
Toetuse sihtotstarve
Avatäidete restaureerimine (välisukse valgmikuaken, trepikoja aken ja pööningu keskmine paarisaken).
Toetuse saaja
Tallinn, Laulupeo tn 10 korteriühistu