Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
EH 2022 KK 12 A 1.19
Maakond
Harju maakond
Toetuse summa
15 120.00
Toetuse sihtotstarve
Müüride konserveerimine.