Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
EH 2022 KK 12 A 1.24
Maakond
Pärnu maakond
Toetuse summa
49 952.00
Toetuse sihtotstarve
Hoone lõunapoolse otsaseina taastamine.
Toetuse saaja
Mohri Ait OÜ