Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
PÜ 2022 12 A 2.8
Maakond
Võru maakond
Toetuse summa
18 660.00
Toetuse sihtotstarve
Tornikiivri restaureerimine (II etapp).
Toetuse saaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõuge Maarja Kogudus