Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
EH 2022 KK 12 A 1.9
Maakond
Viljandi maakond
Toetuse summa
24 000.00
Toetuse sihtotstarve
Kirikupoolse müüri konserveerimine.
Toetuse saaja
Mulgi Vallavalitsus