Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
KK nr 1.1-5/40-A
Maakond
Pärnu maakond
Toetuse summa
43 000.00
Toetuse sihtotstarve
Katuse avariitööde tegemine, ajalooliste otsafassaadide taastamine, kivimüüride vuugiparanduste tegemine ja avatäidete restaureerimine.
Toetuse saaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saarde Katariina Kogudus