Toetuse eraldamise kuupäev
07.04.2022
Käskkirja number
RESERV 2022 KK 31 A 1.2.
Maakond
Võru maakond
Toetuse summa
3 000.00
Toetuse sihtotstarve
Kagutorni konserveerimise (II etapp) tegevuskava koostamine.
Toetuse saaja
Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus