Toetuse eraldamise kuupäev
07.04.2022
Käskkirja number
RESERV 2022 KK 31 A 1.3.
Maakond
Saare maakond
Toetuse summa
960.00
Toetuse sihtotstarve
Tegevuskava koostamine kabeli avariitööde tegemiseks.
Toetuse saaja
Saaremaa Vallavalitsus