Toetuse eraldamise kuupäev
07.04.2022
Käskkirja number
RESERV 2022 KK 31 A 1.7.
Maakond
Hiiu maakond
Toetuse summa
5 800.00
Toetuse sihtotstarve
Tornikiivri avariiremondi täiendavad tööd.
Toetuse saaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pühalepa Laurentsiuse Kogudus