Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
EH 2022 KK 12 A 1.36
Maakond
Tartu maakond
Toetuse summa
10 637.00
Toetuse sihtotstarve
Hoone edelapoolse osa laastukatuse restaureerimine.