Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
1.1-5/12-A-4374
Maakond
Rapla maakond
Toetuse summa
18 330.00
Toetuse sihtotstarve
katuse restaureerimise 5. etapp