Toetuse eraldamise kuupäev
01.02.2022
Käskkirja number
1.1-5/14-A
Maakond
Ida-Viru maakond
Toetuse summa
3 280.00
Toetuse sihtotstarve
Mälestussamba ja piirdepostide restaureerimine
Toetuse saaja
Kohtla-Järve Linnavalitsus