Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
1.1-5/12-A
Maakond
Viljandi maakond
Toetuse summa
7 110.00
Toetuse sihtotstarve
välisukse ja sisemise paarisukse restaureerimine
Toetuse saaja
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik