Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2021
Käskkirja number
1.1-5/12-A
Maakond
Harju maakond
Toetuse summa
100 000.00
Toetuse sihtotstarve
katuse restaureerimine (IV etapp - pikihoone)
Toetuse saaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Keila Miikaeli Kogudus