Toetuse eraldamise kuupäev
09.06.2022
Käskkirja number
KK nr 1.1-5/37-A
Maakond
Võru maakond
Toetuse summa
3 000.00
Toetuse sihtotstarve
Tegevuskava koostamine
Toetuse saaja
Rõuge Vallavalitsus