Toetuse eraldamise kuupäev
09.06.2022
Käskkirja number
KK nr 1.1-5/37-A
Maakond
Tartu maakond
Toetuse summa
8 619.00
Toetuse sihtotstarve
Avariitööde tegemine tsoonis A2 (hinnapakkumises read 1–3)