Toetuse eraldamise kuupäev
01.02.2022
Käskkirja number
1.1-5/14-A
Maakond
Pärnu maakond
Toetuse summa
600.00
Toetuse sihtotstarve
Hooldustööd: lastelaager (õpilasmalev); hauatähiste ja-piirete puhastamine, värvimine
Toetuse saaja
Pärnu Linnavalitsus