Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
1.1-5/12-A
Maakond
Harju maakond
Toetuse summa
20 000.00
Toetuse sihtotstarve
katuse restaureerimine