Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
1.1-5/12-A
Maakond
Lääne maakond
Toetuse summa
11 826.00
Toetuse sihtotstarve
katusetööde tegemine