Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
1.1-5/12-A
Maakond
Valga maakond
Toetuse summa
64 320.00
Toetuse sihtotstarve
varemete konserveerimine (V etapp - idapoolne külg: kooriruum ja pikihoone idaviil)
Toetuse saaja
Tõrva Vallavalitsus