Toetuse eraldamise kuupäev
01.02.2022
Käskkirja number
1.1-5/14-A
Maakond
Hiiu maakond
Toetuse summa
517.00
Toetuse sihtotstarve
Vareme puhastamine prahist, võsa raadamine, puude langetamine, ala niitmine, jäätmete koristamine.