Toetuse eraldamise kuupäev
27.01.2022
Käskkirja number
1.1-5/12-A
Maakond
Hiiu maakond
Mälestis
Toetuse summa
2 500.00
Toetuse sihtotstarve
Trepi, tiibade ja igede valmistamine ja paigaldamine