Number Toetus eraldatud Maakond Mälestised Toetuse summa Toetuse sihtotstarve
1.1-5/12-A-3976 27.01.2022 Pärnu maakond 27273 Elamu Supeluse 1, Pärnu
8 839.00 I korruse akende restaureerimine (A1-A5 ja A13-A16)
1.1-5/59-A-4980 29.11.2022 Viljandi maakond 14437 Abja mõisa peahoone, 18.-20.saj.
4 062.00 Avariilise katusekandmiku toestamine
1.1-5/59-A-5261 29.11.2022 Harju maakond 3098 Elamu Viru 20 hooviansambliga, 15.-19.saj.
3 000.00 Vammikahjustuste likvideerimine
1.1-5/59-A-5278 29.11.2022 Pärnu maakond 16736 Saarde kirik
2 000.00 Siseviimistluse restaureerimise tegevuskava koostamine
1.1-5/59-A-5281 29.11.2022 Saare maakond AK31163 Kalmistu
4 445.00 Ehituse käigus välja tulnud ühishaua arheoloogiliste uuringute tegemine
1.1-5/59-A-5282 29.11.2022 Tartu maakond 7163 Alatskivi mõisa pesuköök, 19. saj
1 596.00 Katuse avariitööde tegemine
1.1-5/59-A-5288 29.11.2022 Hiiu maakond 23378 Õngu tuulik
504.00 Tiivavõlli proteesimine
1.1-5/59-A-5291 29.11.2022 Valga maakond 23290 Laatre kirik
7 148.00 Portaali varikatuse avariitööd
1.1-5/59-A-5292 29.11.2022 Lääne-Viru maakond 15851 Porkuni mõisa tall
11 043.00 Ajutise katuse paigaldamine
1.1-5/59-A-5294 29.11.2022 Lääne maakond 4047 Haapsalu Vana kalmistu
10 000.00 Tegevuskava koostamine ning tuulekeerises kahjustatud hauatähiste ja -piirete taastamine
1.1-5/59-A-5298 29.11.2022 Viljandi maakond 14473 Õisu mõisa magasiait, 19. saj
1 500.00 Katuse avariitööde tegevuskava koostamine
1.1-5/59-A-5305 29.11.2022 Saare maakond 21032 Maasi ordulinnuse varemed bastioni ja vallikraaviga
900.00 2023. aastaks planeeritavate tööde tegevuskava koostamine
1.1-5/59-A-5321 29.11.2022 Pärnu maakond 16806 Kauplus-elamu Sindis Raudtee t 20
10 000.00 Vintskappide restaureerimine
1.1-5/12-A-4155 27.01.2022 Harju maakond 8486 Kaitsekasarmu mortiirpatarei, 1838. a
20 000.00 Ajutise katuse tegemine
1.1-5/14-A-4142 01.02.2022 Viljandi maakond 8429 Pilistvere kalmistu
2 100.00 August Rei vanemate hauaplatsi katkise kiviristi restaureerimine, kivist hauaplaatide puhastamine
1.1-5/14-A-4196 01.02.2022 Lääne maakond 4083 Ridala kirikuaed
1 240.00 Ohtlike puude raie, 6 puud
1.1-5/14-A-3908 01.02.2022 Lääne-Viru maakond 5754 Simuna kirikuaed
2 869.00 Perek Pauckerite, perek Kügelgenide ja perek Mannteufelite hauatähiste restaureerimine
1.1-5/12-A-3913 27.01.2021 Võru maakond 27008/272 Kalevipoja tn 3
28 458.00 Katusekandmiku remont koos katte vahetusega (II etapp)
1.1-5/12-A-4006 27.01.2022 Viljandi maakond 27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
58 000.00 Tartu tn 24, katuse restaureerimine (konstruktsioonid ja katusekivi paigaldamine)
1.1-5/12-A-4431 27.01.2022 Võru maakond 27008/565 Võru maakond, Võru linn, F. R. Kreutzwaldi tn 39
8 143.00 Vundamendi restaureerimine
1.1-5/12-A-4390 27.01.2022 Saare maakond 27011/288 Karja tn 2
12 800.00 Katuse restaureerimine
1.1-5/12-A-3901 27.01.2022 Võru maakond 27008/246 F. R. Kreutzwaldi tn 43
17 731.00 Katusekatte asendamine eterniidist katusekattega ja korstnapitside avariitööd
1.1-5/12-A-4098 27.01.2022 Valga maakond 27005/80 Vabaduse tn 18
23 976.00 Hoone restaureerimine
1.1-5/12-A-4276 27.01.2022 Võru maakond 27008/28 Jüri tn 6 // 6a
12 062.00 Katuse restaureerimine
1.1-5/12-A-4004 27.01.2022 Võru maakond 27008/59 F. R. Kreutzwaldi tn 33a
3 000.00 Akende ja ukse restaureerimine
1.1-5/13-A-4140 28.01.2022 Pärnu maakond 16419 Altarimaal
3 340.00 Altarimaali konserveerimistööd
1.1-5/12-A-4073 27.01.2022 Järva maakond 15002 Aruküla mõisa pargi piirdemüür sepisväravaga
17 640.00 Kivimüüri korrastamine
1.1-5/12-A-4184 27.01.2022 Tartu maakond 7158 Alatskivi mõisa peahoone, 1880.-1885. a
29 616.00 Terasside ja rõdu restaureerimine ning katuse korrastamine
1.1-5/12-A-4403 27.01.2022 Saare maakond 21045 Püha kirik
7 831.00 lõunaküljeI kontraforsi avariitööd
1.1-5/13-A-4181 28.01.2022 Ida-Viru maakond 22995 Ikoon
1 890.00 Tulekahju käigus kahjustada saanud ikoonide restaureerimistööd
1.1-5/13-A-4278 21.01.2022 Viljandi maakond 19829 Altarimaali raam, 18/19. saj. (puit, pronks)
2 800.00 Altarimaali raami konserveerimine
1.1-5/13-A-4170 28.01.2022 Viljandi maakond 30722 Kolga-Jaani (Lalsi) Püha Nikolause kiriku ikonostaasi ehisdekooriga konstruktsioon, ikoonid ja aujärjetagune maal koos raamistusega
5 400.00 Ikonostaasi 8 ikooni konserveerimine. Jätkutöö.
1.1-5/14-A-3935 01.02.2022 Viljandi maakond 31030 Viljandi Vana kalmistu
3 341.00 Jürgensoni hauaplatsi ristide ja Baturini hauaplatsi piirde restaureerimine.
KK nr 1.1-5/31-A-4761 07.04.2022 Lääne maakond 15465 Kullamaa kirik
10 000.00 kiriku torni avariilise vahekarniisi restaureerimine
1.1-5/12-A-3904 27.01.2022 Lääne-Viru maakond 27012/118 Pikk tn 15
48 404.00 katuse ja välisfassaadi osaline restaureerimine
1.1-5/12-A-3989 27.01.2022 Viljandi maakond 27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
44 000.00 Lossi tn 3, katuse restaureerimine
1.1-5/31-A-4769 07.04.2022 Lääne maakond 27013 Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala
27013/101 Linda tn 3
8 652.00 Keldrivõlvi taastamine
1.1-5/12-A-4197 27.01.2022 Saare maakond 27283 Laidunina tuletorn
40 100.00 tuletorni konserveerimine
1.1-5/12-A-4367 27.01.2022 Saare maakond 20847 Pidula mõisa vesiveski
29 961.00 Hoone restaureerimine (Saare Tare OÜ hinnapakkumises read 17-22)
1.1-5/45-A-4794 16.09.2022 Pärnu maakond 16864 Paadrema õigeusu kirik
3 200.00 Avariilise aknalengi restaureerimine
1.1-5/45-A-4804 16.09.2022 Hiiu maakond 23540 Käina kiriku varemed
6 000.00 Kimmkatuse tõrvamine
1.1-5/45-A-4805 16.09.2022 Järva maakond 27009/82 Rüütli tn 27
1 512.00 Seenkahjustuste tõrjetöö
1.1-5/45-A-4815 16.09.2022 Viljandi maakond 14487 Karksi kabel, 18.saj.
432.00 Kabeli uste restaureerimise tegevuskava koostamine
1.1-5/45-A-4813 16.09.2022 Harju maakond 27915 Puithoone (Diakonisside lasteaed)
1 800.00 Akende, uste ja puittrepi restaureerimise tegevuskava koostamine
1.1-5/45-A-4833 16.09.2022 Viljandi maakond 14508 Tuhalaane õigeusu kirik, 1872.a.
1 350.00 Tegevuskava koostamine
1.1-5/45-A-4834 16.09.2022 Jõgeva maakond 24091 Torma kirik
2 950.00 Tornikiivri avariitööde tegemine
1.1-5/12-A-4202 27.01.2022 Saare maakond 21057 G.W. von Aderkasi kabel
18 107.00 katuse remont
1.1-5/12-A-4289 27.01.2022 Põlva maakond 23789 Rosma vesiveski
10 022.00 Maakividest hoonekehandi avariitööde jätkutööd (veski põjhapoolse välisseina ankurdamine lõunapoolse välisseinaga
1.1-5/13-A-3961 28.01.2022 Põlva maakond 5241 Skulptuur, 18.saj. lõpp (puit, õli)
3 780.00 Skulptuuri "Lootus" restaureerimine
1.1-5/31-A-4778 07.04.2022 Harju maakond 2717 Jõelähtme kirikuaed, 14.-20.saj.
800.00 Ühe kiviristi ja kahe metallristi ning muljutud aedade restaureerimine
1.1-5/13-A-4346 28.01.2022 Valga maakond 5038 Konkordants, Chr.Matthäi, Freyberg, 1739 (nahk,messing)
470.00 Konkordantsi konserveerimistööd
1.1-5/13-A-4413 28.01.2022 Tartu maakond 227 Ikoon
648.00 ikooni konserveerimine
1.1-5/12-A-3971 27.01.2022 Hiiu maakond 23525 Peetri tuulik
7 076.00 tuuliku restaureerimine
1.1-5/14-A-4178 01.02.2021 Lääne-Viru maakond 5794 Ilumäe kalmistu
967.00 Etikukivist hauatähise konserveerimine.
1.1-5/12-A-4111 27.01.2022 Pärnu maakond 27840 Veski talu pukktuulik
40 000.00 Tuuliku põhikonstruktsioonide restaureerimine (I etapp)
1.1-5/12-A-4207 27.01.2022 Hiiu maakond 23378 Õngu tuulik
2 500.00 Trepi, tiibade ja igede valmistamine ja paigaldamine
1.1-5/12-A-4244 27.01.2022 Saare maakond 20899 Karja kirik
7 104.00 akende restaureerimine (jätkutööd, aken A6)
1.1-5/12-A-4337 27.01.2022 Valga maakond 23091 Helme kiriku varemed
64 320.00 varemete konserveerimine (V etapp - idapoolne külg: kooriruum ja pikihoone idaviil)
1.1-5/14-A-4152 01.02.2022 Hiiu maakond 8939 Kindlustatud elamu kultuurkiht
517.00 Vareme puhastamine prahist, võsa raadamine, puude langetamine, ala niitmine, jäätmete koristamine.
1.1-5/12-A-3937 27.01.2022 Lääne maakond 15419 Haapsalu raudteejaamavahi elamu kõrvalhoone
11 826.00 katusetööde tegemine
1.1-5/12-A-3853 27.01.2022 Harju maakond 27015/155 Maardu küla, Mäe
20 000.00 katuse restaureerimine
1.1-5/14-A-4193 01.02.2022 Pärnu maakond 8331 Pärnu Alevi kalmistu
8319 Vana-Pärnu kalmistu
600.00 Hooldustööd: lastelaager (õpilasmalev); hauatähiste ja-piirete puhastamine, värvimine
1.1-5/12-A-3980 27.01.2022 Hiiu maakond 23443 Mihkli talu ait-kuur
408.00 Avariilise hoone kokkutõmbamine ja fikseerimine
KK nr 1.1-5/37-A-4782 09.06.2022 Võru maakond 14090 Nursi magasiait, 19 saj. II pool
3 000.00 Tegevuskava koostamine
KK nr 1.1-5/37-A-4789 09.06.2022 Tartu maakond 4273 Uderna ministeeriumikooli hoone
8 619.00 Avariitööde tegemine tsoonis A2 (hinnapakkumises read 1–3)
1.1-5/12-A-4340 27.01.2021 Harju maakond 2749 Keila kirik,14.-19. saj
100 000.00 katuse restaureerimine (IV etapp - pikihoone)
1.1-5/12-A-4363 27.01.2022 Viljandi maakond 14660 Suure-Jaani õigeusu kirik, 1906.-1908. a
7 110.00 välisukse ja sisemise paarisukse restaureerimine
1.1-5/14-A-4240 01.02.2022 Ida-Viru maakond 27096 Vabadussõja Järve lahingu mälestussammas
3 280.00 Mälestussamba ja piirdepostide restaureerimine
1.1-5/12-A-4374 27.01.2022 Rapla maakond 15301 Raikküla mõisa valitsejamaja
18 330.00 katuse restaureerimise 5. etapp
RESERV 2022 KK 31 A 1.2. 07.04.2022 Võru maakond 14081 Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14-16 saj.
3 000.00 Kagutorni konserveerimise (II etapp) tegevuskava koostamine.
RESERV 2022 KK 31 A 1.3. 07.04.2022 Saare maakond 21057 G.W. von Aderkasi kabel
960.00 Tegevuskava koostamine kabeli avariitööde tegemiseks.
RESERV 2022 KK 31 A 1.6. 07.04.2022 Hiiu maakond 23579 Kalevivabriku elamu Kärdlas Vabrikuväljak 2
2 868.00 Kahjustunud ülemise rea seinapalkide vahetamine.
RESERV 2022 KK 31 A 1.7. 07.04.2022 Hiiu maakond 23605 Paluküla kirik
5 800.00 Tornikiivri avariiremondi täiendavad tööd.
RESERV 2022 KK 31 A 1.5. 07.04.2022 Viljandi maakond 14645 Suure-Jaani kirik, 13.-18.saj.
1 100.00 Tornikiivri avarii-remont.
EH 2022 KK 12 A 1.34 16.03.2022 Rapla maakond 15334 Kuusiku mõisa tärklisevabrik
50 000.00 Katuse restaureerimise 4. etapp.
AJAL 2022 KK 14 A 1. 11 01.02.2022 Saare maakond 4120 Kahtla kalmistu
350.00 Puude hoolduslõikus, 11 puud.
AJAL 2022 KK 14 A 1. 1 01.02.2022 Saare maakond 4098 Kuressaare linnakalmistu (Kudjape kalmistu), hauatähiste, piirdeaedade ja haljastusega
1 675.00 Ohtlike puude raie.
PROJ 2022 KK 12 A 4.8 28.01.2022 Põlva maakond 23697 Varbuse mõisa tall-tõllakuur
20 000.00 Restaureerimisprojekti koostamine.
KUNST 2022 KK 13 A 1. 5 28.01.2022 Rapla maakond 24160 Evangeelium, Moskva, 1896 (sametköide, messingpanused)
550.00 Evangeeliumi konserveerimine: teise etapi tööd
KUNST 2022 KK 13 A 1. 9 28.01.2022 Pärnu maakond 19745 Altarimaal "Kristus ristil", 19.saj. (õli, lõuend)
1 800.00 Altarimaali konserveerimine.
EH 2022 KK 12 A 1.8 28.01.2022 Viljandi maakond 14449 Õisu mõisa peahoone, 18-19.saj.
90 000.00 Katusekatte vahetus samaväärse vastu (2.etapp).
KUNST 2022 KK 13 A 1. 3 28.01.2022 Pärnu maakond 22580 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema", 19.saj. I pool (tempera, puit, messing, hõbetatud, kullatud, klaas)
450.00 Ikooni restaureerimine.
KUNST 2022 KK 13 A 1. 13 28.01.2022 Ida-Viru maakond 23003 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 18/19.saj. (tempera, puit, hõbe)
638.40 Tulekahju käigus kahjustada saanud ikoonide restaureerimistööd.
DE 2022 KK 12 A 5.1. 27.01.2022 Tartu maakond 6916 Tartu Jaani kirik, 14.saj.
15 000.00 Terrakotaskulptuuride konserveerimine.
PÜ 2022 12 A 2.9 27.01.2022 Rapla maakond 15265 Märjamaa kirik
7 000.00 Tornikiivri remont ja värvimine.
MKA 2022 12 A 3.13 27.01.2022 Pärnu maakond 27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
27007/7 Kapteni tn 4 // Sadama tn 5
4 000.00 Ajalooliste akende restaureerimine.
EH 2022 KK 12 A 1.16 27.01.2022 Pärnu maakond 27836 Laose talu
7 350.00 Avatäidete restaureerimine.
EH 2022 KK 12 A 1.13 27.01.2022 Pärnu maakond 16635 Roodi mõisa peahoone
29 223.00 Katuse ja katuse kandekonstruktsioonide restaureerimine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.1 27.01.2022 Põlva maakond 23764 Mooste mõisa ait
20 000.00 Põhiprojekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.2 27.01.2022 Jõgeva maakond 23966 Luua mõisa sepikoda
2 800.00 Katuse projekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.3 27.01.2022 Ida-Viru maakond 14027 Kreenholmi meistrite vana elamu Kose t. 8, 1875
20 000.00 Katuse, fassaadide restaureerimis- ja ehitusprojekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.4 27.01.2022 Saare maakond 21050 Tõlluste mõisa kivisild
5 952.00 Restaureerimis- ja ehitusprojekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.5 27.01.2022 Rapla maakond 15265 Märjamaa kirik
0.00 Katuse põhiprojekti uuendamine ja muutmine. Mai 2022 - toetuse saaja loobus toetusest (1600 eurot) ning tagastas toetuse täies mahus.
PROJ 2022 KK 12 A 4.6 27.01.2022 Hiiu maakond 23519 Kassari kabel
2 200.00 Tornikiivri restaureerimisprojekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.7 27.01.2022 Saare maakond 21063 Korsi talu uus elumaja
3 480.00 Arhitektuurse põhiprojekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.9 27.01.2022 Järva maakond 14973 Kurisoo mõisa peahoone
8 448.00 Katuse ja vahelae restaureerimisprojekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.10 27.01.2022 Lääne-Viru maakond 15802 Andja mõisa tuuleveski
2 646.00 Veski nn seelikuosa (kallerei) abikatuse põhiprojekti koostamine
PROJ 2022 KK 12 A 4.11 27.01.2022 Rapla maakond 15211 Kehtna mõisa teenijatemaja
11 000.00 Restaureerimise ja rekonstrueerimise projekti koostamine
ORF 2022 KK 12 A 6.3. 27.01.2022 Pärnu maakond 16696 Pärnu Eliisabeti kirik
200 000.00 Katuse restaureerimine (V etapp).
EH 2022 KK 12 A 1.43 27.01.2022 Hiiu maakond 23579 Kalevivabriku elamu Kärdlas Vabrikuväljak 2
11 178.00 Joone idapoolsete lagede parandamine.