-
-
Number Toetus eraldatud Maakond Mälestised Toetuse summa Toetuse sihtotstarve
KK 2022 nr 14-A-4223 01.02.2022 Võru maakond 5734 Urvaste kalmistu
383.00 hooldustööd (lastelaager)
KK 2022 nr 14-A-4161 01.02.2022 Tartu maakond 4321 Tartu Maarja kalmistu
2 000.00 Jaan Viroo hauaplatsi risti loodimine ja puhastamine
1.1-5/43-A-5377 16.10.2023 Saare maakond 20890 Saare mõisa moonakatemaja
3 240.00 Katusekatte avariiremont
1.1-5/43-A-5395 16.10.2023 Lääne-Viru maakond 5774 Rakvere linnakalmistu
6 046.00 Ümberkukkunud haua piirdemüüri taastamine
1.1-5/43-A-5417 16.10.2023 Järva maakond 4014 Paide Reopalu kalmistu
5 600.00 Kalmistu kabeli katuse avariiremont
1.1-5/43-A-5434 16.10.2023 Lääne maakond 4092 Lääne-Nigula kirikuaed
3 456.00 Ohtlike puude langetamine
1.1-5/43-A-5440 16.10.2023 Võru maakond 14086 Vana-Nursi mõisa peahoone, 19. saj II pool
15 000.00 Peahoone lõunapoolse korpuse katuse avariitööd (katmine plekiga)
1.1-5/43-A-5448 16.10.2023 Harju maakond 2797 Kose-Uuemõisa mõisa peahoone, 19.-20. saj
8 373.00 Hädavajalikud terrassi tööd konstruktsioonide tugevdamiseks ja säilitamiseks
KK nr 1.1-5/36-A-5378 08.09.2023 Saare maakond 21029 Mustjala kirik
1 004.00 Käärkambri lae ja katuse kandekonstruktsiooni restaureerimine
KK nr 1.1-5/36-A-5379 08.09.2023 Pärnu maakond 16631 Pärnu-Jaagupi pastoraadi peahoone
3 000.00 Korstnapitsi rekonstrueerimine
KK nr 1.1-5/36-A-5389 08.09.2023 Saare maakond 21070 Ruhnu uus kirik
2 600.00 Ruhnu uue kiriku torni restaureerimistööde tegevuskava koostamine
KK nr 1.1-5/36-A-5394 08.09.2023 Saare maakond 27279 Jämaja kirik
3 115.00 Katusekatte avarii-remont
KK nr 1.1-5/36-A-5413 08.09.2023 Tartu maakond 7230 Nõo kirik, 13. saj
1 068.00 Põhja- ja kesklöövi maalingute uurimine ja sondaažide vormistamine
KK nr 1.1-5/36-A-5381 08.09.2023 Tartu maakond 7118 Tartu Aleksandri kirik, 1914.-1915. a
13 000.00 Kolme läänepoolse akna restaureerimine
KK nr 1.1-5/36-A-5383 08.09.2023 Tartu maakond 7110 Puitelamu Tartus Tolstoi 3, 1907-1914.a.
3 912.00 Ühe toa pehkinud põranda restaureerimine ja seinaosa toestamine
KK nr 1.1-5/36-A-5385 08.09.2023 Hiiu maakond 22293 Pühalepa kirikuaed
700.00 Murdunud puu koristus ja ohtlike puude langetamine
KK nr 1.1-5/36-A-5388 08.09.2023 Lääne-Viru maakond 15647 Haljala kirik
3 465.00 Kiriku tornis asuvate niššide avamine ja restaureerimine
KK nr 1.1-5/36-A-5397 08.09.2023 Pärnu maakond 27007/473 Aia tn 5 (EAÕK Pärnu Issandamuutmise kirik)
10 000.00 Tambuuritorni akende restaureerimine
KK nr 1.1-5/36-A-5412 08.09.2023 Lääne-Viru maakond 15647 Haljala kirik
3 420.00 Torni seinaniššide uuringud
KK 2023 nr 32-A-5368 05.07.2023 Saare maakond 20859 Kuressaare suursild
10 000.00 Tugimüüride ringiladumine ja kindlustamine
KK 2023 nr 32-A-5369 05.07.2023 Viljandi maakond 27010/322 Pikk tn 33
750.00 Akende restaureerimise tegevuskava (sh joonised) koostamine
KK 2023 nr 32-A-5370 05.07.2023 Võru maakond 14084 Rõuge kirik, 1730
13643 Rõuge kirikuaed
3 000.00 Tegevuskava koostamine välisseinte niiskusprobleemide likvideerimiseks
KK 2023 nr 32-A-5373 05.07.2023 Valga maakond 23343 Elamu Valgas Vabaduse t 31
1 350.00 Katuse ja fassaadide restaureerimise tegevuskava koostamine
KK 2023 nr 32-A-5374 05.07.2023 Võru maakond 27008/182 F. R. Kreutzwaldi tn 25a
9 360.00 Fassaadide ja katuse restaureerimise tegevuskava koostamine
KK 2023 nr 26-A-5363 19.05.2023 Hiiu maakond 23588 Ole tuulik
1 176.00 Tuulikusaba (vihmer) taastamine
KK 2023 nr 26-A-5364 19.05.2023 Saare maakond 27011/421 Tolli tn 4 // 4a
10 400.00 Tööde käigus avastatud maalingute puhastamine ja konserveerimine
KK 2023 nr 26-A-5366 19.05.2023 Harju maakond 2759 Paldiski Georgi õigeusu kirik, 18. saj
5 720.00 Kiriku võlvide restaureerimise tegevuskava koostamine
KK 2023 nr 26-A-5367 19.05.2023 Põlva maakond 23790 Rosma vesiveski pais
17 488.00 Vesiveski tammi müüritise remont
KK 2022 nr 12-A-4290 27.01.2022 Pärnu maakond 15433 Vatla mõisa peahoone
0.00 Toetuse algne summa oli 23 742 eurot ja sihtotstarve: rõdu restaureerimine. Taotleja loobus toetuses ja toetuse eraldamise otsus on kehtetu.
KK 2022 nr 12-A-4714 27.01.2022 Saare maakond 21007 Muhu kirik
77 792.00 katuse restaureerimine (II etapp - kooriruumi katus)
KK 2022 nr 12-A-3957 27.01.2022 Viljandi maakond 14709 Viljandi ordulinnuse varemed vallikraaviga, 13.-17. saj
11 960.00 I eeslinnuse põhjaküljel maakivihoone varemete konserveerimine
KK 2022 nr 12-A-4213 27.01.2022 Saare maakond 20868 Kuressaare linnus
28 000.00 konvendihoone vahitorni katuse remont
KK 2022 nr 12-A-4153 27.01.2022 Saare maakond 20859 Kuressaare suursild
80 000.00 silla restaureerimine
KK 2022 nr 12-A-4463 27.01.2023 Ida-Viru maakond 13827 Vasknarva linnuse varemed, 1349-1442
23 101.00 müüride konserveerimine
KK 2022 nr 12-A-4301 27.01.2022 Rapla maakond 15230 Angerja linnuse varemed vallikraaviga
10 000.00 linnuse konserveerimine
KK 2022 nr 12-A-4131 27.01.2022 Võru maakond 14086 Vana-Nursi mõisa peahoone, 19. saj II pool
65 000.00 hoone lõunapoolse korpuse avariitööd
KK 2022 nr 12-A-4129 27.01.2022 Saare maakond 20797 Kaarma kirik
5 896.00 jätkutööd (akende aluslaudade plaatkatted)
KK 2022 nr 12-A-4265 27.01.2022 Saare maakond 27282 Taaliku mõisa peahoone
4 000.00 peahoone saali pottahju taastamine
KK 2022 nr 12-A-4267 27.01.2022 Järva maakond 4014 Paide Reopalu kalmistu
15 000.00 nimeplaatide restaureerimine ja paigaldamine (jätkutööd)
KK 2022 nr 14-A-4220 01.02.2022 Võru maakond 5734 Urvaste kalmistu
2 862.00 Stael von Holsteini kabeli ümber paikneva raudaia restaureerimine, II etapp
KK 2022 nr 13-A-4307 28.01.2022 Pärnu maakond 19159 Ikoon
1 695.00 Ikooni konserveerimistööd
KK 2022 nr 13-A-3931 28.01.2022 Harju maakond 3887 Seinalühter kolme tulega, 19/20.saj. (pronks, kullatud)
3888 Seinalühter kolme tulega, 19/20.saj. (pronks, kullatud)
350.00 Seinalühtrite paari restaureerimine
ORF KK 2022 nr 12-A-4710 27.01.2022 Pärnu maakond 15477 Lihula mõisa peahoone
52 556.00 fassaadi restaureerimine (frontoon)
ORF KK 2022 nr 12-A-4731 27.01.2022 Tartu maakond 23158 Hellenurme mõisa magasiait
67 601.00 avarii-restaureerimine (katus ja korsten, otsasein, vahelagi, põrand, uks, aknad)
KK 2023 nr 19-A-5344 12.04.2023 Pärnu maakond 16739 Saarde pastoraadi peahoone
3 430.00 Vundamendi veetõrjetööde tegevuskava koostamine
KK 2023 nr 19-A-5351 12.04.2023 Hiiu maakond 23583 Kalevivabriku elamu Kärdlas Vabrikuväljak 6
1 713.00 Korstna parandamine ja korstnapleki vahetamine
KK 2023 nr 19-A-5352 12.04.2023 Lääne maakond 15399 Haapsalu raudteejaama tööliste elamu 3
2 940.00 Tulekahjus hävinud nelja akna asendamine
KK 2023 nr 19-A-5353 12.04.2023 Viljandi maakond 14595 Paistu kirik, 13.-19. saj
1 000.00 Kiriku torni ja fiaalide taastamistööde tegevuskava koostamine
KK 2023 nr 19-A-5356 12.04.2023 Viljandi maakond 14508 Tuhalaane õigeusu kirik, 1872.a.
800.00 Langenud puu eemaldamine pühakoja müüridelt
KK 2023 nr 19-A-5358 12.04.2023 Valga maakond 27005/93 Sepa tn 4
27005 Valga linnatuumiku muinsuskaitseala
10 000.00 Vundamendi parandamine, akende tenderpostide proteesimine / vahetamine
KK 2023 nr 19-A-5354 12.04.2023 Viljandi maakond 27010/242 J. Laidoneri plats 9a
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
1 260.00 Katuse restaureerimise tegevuskava koostamine
KK 2023 nr 19-A-5361 12.04.2023 Lääne maakond 15421 Haapsalu Nevski õigeusu kirik
5 648.00 Kiriku lae servaliistude valmistamise ja paigaldamise tegevuskava koostamine ja kogudusesaali maalitud lae restaureerimise lisatööd
KK nr 1.1-5/40-A-4785 29.06.2022 Hiiu maakond 23451 Malvaste õigeusu kabel
777.00 Hoone õlgkatuse remonttööd
1.1-5/12-A-3816 27.01.2022 Saare maakond 27285 Kihelkonna-Papissaare munakivitee
100 000.00 tee rekonstrueerimine
KK nr 1.1-5/37-A-4786 09.06.2022 Tartu maakond 7118 Tartu Aleksandri kirik, 1914.-1915. a
9 457.00 Lõunapoolse sibulkupli viltuvajunud risti maapinnale teisaldamine ja kolme sibulkupli puitkonstruktsioonide remontööde teostamine
KK nr 1.1-5/37-A-4787 09.06.2022 Lääne maakond 15587 Ridala kirik
400.00 Alla kukkunud katusekivide asendamine
KK nr 1.1-5/37-A-4788 09.06.2022 Hiiu maakond 23579 Kalevivabriku elamu Kärdlas Vabrikuväljak 2
8 398.00 Majavammi tõrje ja majavammist kahjustatud põranda asemele uue ehitamine.
1.1-5/12-A-4039 27.01.2022 Lääne maakond 4047 Haapsalu Vana kalmistu
3 500.00 Kalmistu varisemisohtliku müürilõigu korrastamine
KK 2022 nr 12-A-4019 27.02.2022 Viljandi maakond 14673 Tarvastu ordulinnuse varemed, 14.-15. saj
20 000.00 varemete konserveerimine
KK 2023 nr 9-A-4871 30.01.2023 Viljandi maakond 31030 Viljandi Vana kalmistu
5 487.00 Hauapiirete-ja tähiste restaureerimine: eelarveread 1-6
KK 2023 nr 9-A-5115 30.01.2023 Pärnu maakond 8331 Pärnu Alevi kalmistu
8319 Vana-Pärnu kalmistu
800.00 Hooldustööd: hauatähiste- ja piirete puhastamine ja värvimine (õpilasmalev)
KK 2023 nr 9-A-5059 30.01.2023 Lääne-Viru maakond 5780 I maailmasõjas ja Vabadussõjas langenute matmispaik
3 128.00 11 hauatähise restaureerimine ja 81 hauatähise puhastamine
KK 2023 nr 9-A-5133 30.01.2023 Saare maakond 4107 Kihelkonna kalmistu
1 950.00 Karl Friedrich Rehti hauatähise restaureerimine
KK 2023 nr 9-A-5204 30.01.2023 Saare maakond 4098 Kuressaare linnakalmistu (Kudjape kalmistu), hauatähiste, piirdeaedade ja haljastusega
2 721.00 Hooldustööd: 16 ohtliku puu raie, 1 puu võralõikus
KK 2023 nr 9-A-4987 30.01.2023 Hiiu maakond 22295 Kummistu kalmistu
1 345.00 Väravapostide (2) restaureerimine
KK 2023 nr 9-A-5119 30.01.2023 Võru maakond 14142 Kirumpää linnus, 14/15 saj.
13794 Kirumpää linnuse kultuurkiht
977.00 Hooldustööd: võsaraie
KK 2023 nr 9-A-4974 30.01.2023 Saare maakond 4140 Silla kalmistu
1 710.00 Piirdeaia rekonstrueerimine (kalmistu õigeusu osa piire)
KK 2023 nr 9-A-5139 30.01.2023 Järva maakond 3991 Ambla kirikuaed ja kalmistu
500.00 Hooldustööd: 3 ohtliku puu raie
KK 2023 nr 9-A-5182 30.01.2023 Harju maakond 2717 Jõelähtme kirikuaed, 14.-20.saj.
4 270.00 Sarkofaagi, 2 hauaplaadi ja 2 hauakivi restaureerimine
KK 2023 nr 9-A-5112 30.01.2023 Hiiu maakond 22296 Kuri kalmistu
1 184.00 Hauatähiste (12) restaureerimine
KK 2023 nr 9-A-4970 30.01.2023 Hiiu maakond 8940 Ohvrikoht Otimägi / Põlise leppe kivid / Püha leppe kivid
270.00 Hooldustööd: võsa raie
KK 2023 nr 9-A-5018 30.01.2023 Ida-Viru maakond 27098 Vabadussõja mälestussammas
5 680.00 Mälestussamba restaureerimine, piirdepostide loodimine, keti puhastamine ja värvimine
KK nr 7-A-5271 30.01.2023 Tartu maakond 464 Vitraaž, 19/20. saj. (klaas, maalitud, tina)
465 Vitraaž, 19/20. saj. (klaas, maalitud, tina)
11 275.00 kooriruumi vitraažide restaureerimine (II etapp)
KK nr 7-A-5134 30.01.2023 Võru maakond 7806 Altarisein koos võrega, 1922 (puit)
912.00 altariseina võre restaureerimine
KK nr 7-A-5243 30.01.2023 Pärnu maakond 19041 Ikoon "Nikolai Imetegija", Vene töö, 1847 (õli, puit, hõbe, kullatud)
440.00 ikooni konserveerimine
KK nr 7-A-5254 30.01.2023 Pärnu maakond 19466 Ikoon "Kaasani Jumalaema ja Nikolai Imetegija", 19.saj. II pool (tempera, puit)
700.00 ikooni konserveerimine
KK nr 7-A-5255 30.01.2023 Võru maakond 5690 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja pühakutega", 1781 (puit, õli, tempera)
800.00 ikooni konserveerimine
KK nr 7-A-5148 30.01.2023 Harju maakond 4437 Altarimaal "Aita mind, Issand" , 19.saj. II pool (ôli, lôuend)
2 200.00 altarimaali restaureerimine
KK nr 7-A-5249 30.01.2023 Põlva maakond 5395 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19.saj. (õli, puit, metallnimbused)
1 200.00 ikooni konserveerimine
KK nr 7-A-5177 30.01.2023 Harju maakond 4391 Tukukott, 19.saj. (samet, pärlitikand, puit, pronks)
1 244.00 tukukoti restaureerimine
KK nr 7-A-4985 30.01.2023 Valga maakond 4522 Kroonlühter kolmekümne kuue tulega, 19.saj. (messing)
3 500.00 kroonlühtri restaureerimine
KK nr 7-A-5200 30.01.2023 Pärnu maakond 22600 Ikoon "Kolmainsus", 19.saj. II pool (õli, puit, messing, hõbetatud, kullatud)
2 137.00 ikooni puitosa konserveerimine
KK nr 7-A-5140 30.01.2023 Tartu maakond 711 Ikoon "Nikolai Imetegija" (kaheteistkümne elustseeniga ja kümne pühakuga), 19. saj. lõpp (tempera, puit)
1 000.00 ikooni konserveerimine
KK nr 5-A-5293 30.01.2023 Pärnu maakond 16696 Pärnu Eliisabeti kirik
153 802.00 katuse restaureerimine (VI etapp - tiibhoone katuse lõputööd)
KK nr 5-A-5297 30.01.2023 Viljandi maakond 14645 Suure-Jaani kirik, 13.-18. saj
200 000.00 katuse restaureerimine (III etapp - pikihoone katusetöödega jätkamine)
KK nr 5-A-5300 30.01.2023 Tartu maakond 7118 Tartu Aleksandri kirik, 1914.-1915. a
98 390.00 katuse restaureerimine (II etapp - nelitise telkkatus)
KK nr 5-A-5331 30.01.2023 Tartu maakond 7254 Rannu kirik, 15.-17. saj
200 000.00 katuse restaureerimine (II etapp - pikihoone)
KK nr 5-A-5306 30.01.2023 Lääne maakond 15598 Vormsi kirik
50 000.00 katuse restaureerimine (II etapp - kooriruum ja tugipiit)
KK nr 5-A-5330 30.01.2023 Tartu maakond 7248 Puhja kirik 15.-16. saj
55 659.00 torni restaureerimine
KK nr 5-A-5329 30.01.2023 Saare maakond 21007 Muhu kirik
51 624.00 katuse restaureerimine (III etapp - kooriruumi katus)
KK nr 5-A-5307 30.01.2023 Lääne-Viru maakond 15647 Haljala kirik
61 014.00 fassaadi restaureerimine ja pinnase vertikaalplaneerimine (I etapp)
KK nr 5-A-5315 30.01.2023 Saare maakond 21079 Valjala kirik
122 796.00 kooriruumi katuse restaureerimine
KK nr 5-A-5323 30.01.2023 Saare maakond 20797 Kaarma kirik
177 660.00 tornikiivri restaureerimine (I etapp)
KK nr 5-A-5296 30.01.2023 Viljandi maakond 14529 Tätta talu rehielamu, 1860. a
75 168.00 katuse restaureerimine
KK nr 5-A-5303 30.01.2023 Hiiu maakond 23619 Pühalepa kirik
197 915.00 tornikiivri restaureerimine (II etapp)
KK nr 5-A-5317 30.01.2023 Lääne-Viru maakond 15621 Simuna kirik
200 000.00 katuse restaureerimine
KK nr 5-A-5332 30.01.2023 Tartu maakond 7263 Rõngu kirik, 1899.-1901. a
200 000.00 katuse restaureerimine
KK nr 5-A-5320 30.01.2023 Pärnu maakond 15477 Lihula mõisa peahoone
95 941.00 esifassaadi restaureerimine
KK nr 5-A-5326 30.01.2023 Rapla maakond 15265 Märjamaa kirik
200 000.00 katuse restaureerimine (I etapp)
KK nr 5-A-5301 30.01.2023 Saare maakond 21070 Ruhnu uus kirik
100 000.00 torni restaureerimine (I etapp)