Number label_inserted Maakond label_monuments label_eurosum label_work
1.1-5/14-A-4240 01.02.2022 Ida-Viru maakond 27096
3 280.00 Mälestussamba ja piirdepostide restaureerimine
1.1-5/12-A-4374 27.01.2022 Rapla maakond 15301
18 330.00 katuse restaureerimise 5. etapp
RESERV 2022 KK 31 A 1.2. 07.04.2022 Võru maakond 14081
3 000.00 Kagutorni konserveerimise (II etapp) tegevuskava koostamine.
RESERV 2022 KK 31 A 1.3. 07.04.2022 Saare maakond 21057
960.00 Tegevuskava koostamine kabeli avariitööde tegemiseks.
RESERV 2022 KK 31 A 1.6. 07.04.2022 Hiiu maakond 23579
2 868.00 Kahjustunud ülemise rea seinapalkide vahetamine.
RESERV 2022 KK 31 A 1.7. 07.04.2022 Hiiu maakond 23605
5 800.00 Tornikiivri avariiremondi täiendavad tööd.
RESERV 2022 KK 31 A 1.5. 07.04.2022 Viljandi maakond 14645
1 100.00 Tornikiivri avarii-remont.
EH 2022 KK 12 A 1.34 16.03.2022 Rapla maakond 15334
50 000.00 Katuse restaureerimise 4. etapp.
AJAL 2022 KK 14 A 1. 11 01.02.2022 Saare maakond 4120
350.00 Puude hoolduslõikus, 11 puud.
AJAL 2022 KK 14 A 1. 1 01.02.2022 Saare maakond 4098
1 675.00 Ohtlike puude raie.
PROJ 2022 KK 12 A 4.8 28.01.2022 Põlva maakond 23697
20 000.00 Restaureerimisprojekti koostamine.
KUNST 2022 KK 13 A 1. 5 28.01.2022 Rapla maakond 24160
550.00 Evangeeliumi konserveerimine: teise etapi tööd
KUNST 2022 KK 13 A 1. 9 28.01.2022 Pärnu maakond 19745
1 800.00 Altarimaali konserveerimine.
EH 2022 KK 12 A 1.8 28.01.2022 Viljandi maakond 14449
90 000.00 Katusekatte vahetus samaväärse vastu (2.etapp).
KUNST 2022 KK 13 A 1. 3 28.01.2022 Pärnu maakond 22580
450.00 Ikooni restaureerimine.
KUNST 2022 KK 13 A 1. 13 28.01.2022 Ida-Viru maakond 23003
638.40 Tulekahju käigus kahjustada saanud ikoonide restaureerimistööd.
DE 2022 KK 12 A 5.1. 27.01.2022 Tartu maakond 6916
15 000.00 Terrakotaskulptuuride konserveerimine.
PÜ 2022 12 A 2.9 27.01.2022 Rapla maakond 15265
7 000.00 Tornikiivri remont ja värvimine.
MKA 2022 12 A 3.13 27.01.2022 Pärnu maakond 27007
27007/7
4 000.00 Ajalooliste akende restaureerimine.
EH 2022 KK 12 A 1.16 27.01.2022 Pärnu maakond 27836
7 350.00 Avatäidete restaureerimine.
EH 2022 KK 12 A 1.13 27.01.2022 Pärnu maakond 16635
29 223.00 Katuse ja katuse kandekonstruktsioonide restaureerimine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.1 27.01.2022 Põlva maakond 23764
20 000.00 Põhiprojekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.2 27.01.2022 Jõgeva maakond 23966
2 800.00 Katuse projekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.3 27.01.2022 Ida-Viru maakond 14027
20 000.00 Katuse, fassaadide restaureerimis- ja ehitusprojekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.4 27.01.2022 Saare maakond 21050
5 952.00 Restaureerimis- ja ehitusprojekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.5 27.01.2022 Rapla maakond 15265
0.00 Katuse põhiprojekti uuendamine ja muutmine. Mai 2022 - toetuse saaja loobus toetusest (1600 eurot) ning tagastas toetuse täies mahus.
PROJ 2022 KK 12 A 4.6 27.01.2022 Hiiu maakond 23519
2 200.00 Tornikiivri restaureerimisprojekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.7 27.01.2022 Saare maakond 21063
3 480.00 Arhitektuurse põhiprojekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.9 27.01.2022 Järva maakond 14973
8 448.00 Katuse ja vahelae restaureerimisprojekti koostamine.
PROJ 2022 KK 12 A 4.10 27.01.2022 Lääne-Viru maakond 15802
2 646.00 Veski nn seelikuosa (kallerei) abikatuse põhiprojekti koostamine
PROJ 2022 KK 12 A 4.11 27.01.2022 Rapla maakond 15211
11 000.00 Restaureerimise ja rekonstrueerimise projekti koostamine
ORF 2022 KK 12 A 6.3. 27.01.2022 Pärnu maakond 16696
200 000.00 Katuse restaureerimine (V etapp).
EH 2022 KK 12 A 1.43 27.01.2022 Hiiu maakond 23579
11 178.00 Joone idapoolsete lagede parandamine.
ORF 2022 KK 12 A 6.2. 27.01.2022 Lääne-Viru maakond 15647
138 697.00 Tornikiivri restaureerimine (III etapp).
PÜ 2022 12 A 2.7 27.01.2022 Pärnu maakond 27007
27007/473
100 000.00 Pärnu Issandamuutmise kirik, katuse restaureerimine (II etapp - nelitis)
PÜ 2022 12 A 2.1 27.01.2022 Ida-Viru maakond 13994
100 000.00 Taastamistööde I etapp (palkseinad ja katusekonstruktsioon).
PÜ 2022 12 A 2.12 27.01.2022 Saare maakond 21029
40 000.00 Katuse restaureerimine (pikihoone ja lõunaeeskoda).
ORF 2022 KK 12 A 6.1. 27.01.2022 Viljandi maakond 14645
200 000.00 Katuste restaureerimine (II etapp - pikihoone katuse I osa).
DE 2022 KK 12 A 5.8. 27.01.2022 Harju maakond 27013
27013/133
4 000.00 Välisukse restaureerimine.
EH 2022 KK 12 A 1.33 27.01.2022 Jõgeva maakond 23945
12 000.00 Katuse restaureerimine.
ORF 2022 KK 12 A 6.4. 27.01.2022 Põlva maakond 23780
139 891.00 Katuse restaureerimine (III etapp).
EH 2022 KK 12 A 1.21 27.01.2022 Valga maakond 23335
43 967.00 Katuse restaureerimine.
MKA 2022 12 A 3.10 27.01.2022 Rapla maakond 27012
27012/51
15 000.00 Katuse restaureerimine (valtsplekk).
DE 2022 KK 12 A 5.10. 27.01.2022 Harju maakond 8768
6 156.00 Avatäidete restaureerimine (välisukse valgmikuaken, trepikoja aken ja pööningu keskmine paarisaken).
EH 2022 KK 12 A 1.41 27.01.2022 Hiiu maakond 23521
14 893.00 Tuuliku jala, raami ja katuse restaureerimine ning seinalaudise paigaldamine.
PÜ 2022 12 A 2.10 27.01.2022 Hiiu maakond 23474
100 000.00 Katuse restaureerimine (III etapp - kellatorn).
EH 2022 KK 12 A 1.19 27.01.2022 Harju maakond 2928
15 120.00 Müüride konserveerimine.
MKA 2022 12 A 3.12 27.01.2022 Harju maakond 27008
27008/288
19 950.00 Katuse restaureerimine (valtsplekk)
ORF 2022 KK 12 A 6.7. 27.01.2022 Tartu maakond 7254
52 584.00 Katuse restaureerimine (I etapp).
MKA 2022 12 A 3.6 27.01.2022 Saare maakond 27011
27011/119
2 456.00 katuse restaureerimine (plekk-katuseosa vahetamiseks valtsitud pleki vastu)
MKA 2022 12 A 3.9 27.01.2022 Harju maakond 27008
27008/288
31 633.00 varisenud tulemüüri taastamise avariitööde II etapp.
EH 2022 KK 12 A 1.24 27.01.2022 Pärnu maakond 16707
49 952.00 Hoone lõunapoolse otsaseina taastamine.
MKA 2022 KK 12 A 3.11 27.01.2022 Saare maakond 27010
27010/254
24 830.00 Katuse restaureerimine.
PÜ 2022 12 A 2.8 27.01.2022 Võru maakond 14084
18 660.00 Tornikiivri restaureerimine (II etapp).
EH 2022 KK 12 A 1.9 27.01.2022 Viljandi maakond 14485
24 000.00 Kirikupoolse müüri konserveerimine.
EH 2022 KK 12 A 1.35 27.01.2022 Harju maakond 2969
45 000.00 Katuse restaureerimine.
EH 2022 KK 12 A 1.37 27.01.2022 Pärnu maakond 16741
43 000.00 Katuse restaureerimine.
ORF 2022 KK 12 A 6.6. 27.01.2022 Lääne maakond 15598
70 879.00 Pikihoone katuse restaureerimine.
EH 2022 KK 12 A 1.36 27.01.2022 Tartu maakond 23166
10 637.00 Hoone edelapoolse osa laastukatuse restaureerimine.
RESERV KK 80 A 1.1 20.12.2021 Lääne-Viru maakond 16032
1 794.00 Katusele harjapleki paigaldamine-
RESERV KK 80 A 1.2 20.12.2021 Pärnu maakond 16635
13 880.00 Katusele harjapleki paigaldamine.
RESERV KK 80 A 1.3 20.12.2021 Viljandi maakond 14485
1 497.00 Väravatorni kõrval olevate müüride konserveerimise tegevuskava koostamine.
RESERV KK 80 A 1.4 20.12.2021 Lääne-Viru maakond 15850
1 000.00 Tulekahjus kahjustatud katuse ajutine katmine.
RESERV KK 80 A 1.5 20.12.2021 Hiiu maakond 23596
816.00 Katuse tuulekahjustuste parandamine.
RESERV KK 80 A 1.6 20.12.2021 Tartu maakond 7039
4 516.00 Hoone loodenurga remonttööde käigus ilmnenud kahjustuste likvideerimine.
RESERV KK 80 A 1.7 20.12.2021 Ida-Viru maakond 13999
27276
10 000.00 Päästekaevamiste tegemine kinnistul Narva linn, Sepa 7A
RESERV KK 80 A 1.8 20.12.2021 Harju maakond 27013
27013/65
16 000.00 Hoone avariilise vundamendi korrastamine.
RESERV KK 66 A 1.1. 16.11.2021 Saare maakond 21032
21032
21032
900.00 2022. aasta tööde tegevuskava koostamine.
RESERV KK 66 A 1.2. 16.11.2021 Tartu maakond 4296
680.00 Ohtlike puude raie.
RESERV KK 66 A 1.3. 16.11.2021 Harju maakond 27008
27008/272
1 020.00 Hoone katusekatte vahetamise 2. etapi tööde tegevuskava koostamine.
RESERV KK 66 A 1.4. 16.11.2021 Saare maakond 21079
4 492.00 Vitraažakende restaureerimise tegevuskava koostamine.
RESERV KK 66 A 1.5. 16.11.2021 Lääne maakond 15394
12 000.00 Ehitusprojektis mittekajastatud lisatööde tegemine.
RESERV KK 66 A 1.6 16.11.2021 Jõgeva maakond 23945
10 000.00 Hoone maanteepoolse (lääne) otsaviilu avariitööd
RESERV KK 66 A 1.7 16.11.2021 Saare maakond 27283
6 120.00 Hoone konserveerimistööde tegevuskava koostamine.
RESERV KK 66 A 1.8 16.11.2021 Võru maakond 14124
500.00 Katusekonstruktsioonide avariitööde tegemise 2. etapi tegevuskava koostamine.
RESERV KK 66 A 1.9 (ARH) 16.11.2021 Harju maakond A31144
15 060.00 Inimluude uurimine.
RESERV KK 66 A 1.10 16.11.2021 Lääne maakond 4074
4074
1 080.00 Ohtlike puude langetamine
RESERV KK 66 A 1.11 16.11.2021 Tartu maakond 7176
840.00 Rõdu taastamise tegevuskava koostamine,
RESERV KK 66 A 1.12 16.11.2021 Lääne-Viru maakond 15053
10 459.00 Tulekahjujärgsete lammutus- ja koristustööde tegemine.
RESERV KK 55 A 1.2. 13.09.2021 Pärnu maakond 27273
1 310.00 Korstnapitsi tegemine.
RESERV KK 55 A 1.3.(ARH) 13.09.2021 Järva maakond AK31140
29 964.00 Arheoloogiliste uuringute (päästekaevamised) tegemine
RESERV KK 55 A 1.4. 13.09.2021 Harju maakond 30418
4 000.00 Paisu remont.
RESERV KK 55 A 1.5.(ARH) 13.09.2021 Harju maakond 27013
27013/101
8 394.00 Täiendavate arheoloogiliste uuringute tegemine.
RESERV KK 55 A 1.6. 13.09.2021 Võru maakond 14091
960.00 Mälestisele ohtliku puu raie.
RESERV KK 55 A 1.7. 13.09.2021 Hiiu maakond 23583
876.00 Katkiste katusekivide vahetamine ja katuse korrastamine.
RESERV 2021 KK 55 A 1.9. 13.09.2021 Pärnu maakond 27007
27007/30
7 430.00 Rõdu avariiliste sammaste (4 tk) restaureerimine.
RESERV KK 55 A 1.10.(ARH) 13.09.2021 Tartu maakond AK31141
70 000.00 Arheoloogiline järelevalve ja uuringute tegemine ning inimluude uurimine.
RESERV KK 55 A 1.11. 13.09.2021 Pärnu maakond 27007
27007/43
5 108.00 Vammi kahjustusega seina restaureerimisel lisandunud ettenägematute tööde tegemine.
RESERV KK 55 A 1.14. 13.09.2021 Võru maakond 14136
3 132.00 Kiriku põhjapoolse seina avariitööde tegevuskava koostamine.
RESERV KK 55 A 1.1. 13.09.2021 Lääne-Viru maakond 15864
5 260.00 Varisemisohtlike müüride avariitööd.
RESERV KK 55 A 1.13. 13.09.2021 Saare maakond A31142
28 774.00 Hoone konserveerimine.
RESERV 2021 KK 55 A 1.8. 13.09.2021 Tartu maakond 7039
4 376.00 Hoone nurga (avatud fassaadi) taastamine
RESERV KK 55 A 1.12. 13.09.2021 Hiiu maakond 23605
3 600.00 Tornikiivri rebenenud plekkide asendamine.
RESERV KK 35 A 1.2. 28.07.2021 Lääne-Viru maakond 15925
981.00 Katuse vahetus.
RESERV KK 35 A 1.1. 28.06.2021 Võru maakond 14100
1 200.00 Hoone konserveerimise tegevuskava koostamine.
RESERV KK 35 A 1.5. 28.06.2021 Pärnu maakond 27007
27007/43
1 500.00 Avariiremondi tööde tegevuskava koostamine.
RESERV KK 35 A 1.6. 28.06.2021 Viljandi maakond 27010
27010/152
6 900.00 Tööde käigus avastatud luustike väljakaevamine (10 luustikku), Pikk tn 20 // 20a.
RESERV KK 35 A 1.3. 28.06.2021 Jõgeva maakond 24002
15 520.00 Jõepoolse sissepääsu avariilise lae (positsioon C) restaureerimine.
RESERV KK 35 A 1.4. 28.06.2021 Tartu maakond 27006
27006/70
10 000.00 Varingus kahjustatud maakivist müüri taastamine ja võlvitud kaartega värava toestamine.
RESERV KK 24 A 1.1. 29.04.2021 Harju maakond 2589
2589/415
7 716.00 Tööde käigus avastatud raidkivist aknapõskede maalingute avamine, puhastamine ja konserveerimine.