Number Toetus eraldatud Maakond Mälestised Toetuse summa Toetuse sihtotstarve
2024 KK nr 1.1-5/29-A-6066 29.04.2024 Hiiu maakond 23605 Paluküla kirik
5 600.00 Aknaavade sulgemine
2024 KK nr 1.1-5/29-A-6067 29.04.2024 Saare maakond 29653 Ikonostaasi ehisdekooriga konstruktsioon kuningliku väravaga, 19.saj. lõpp (puit, tisleritöö, õlivärv)
5 177.00 Ikooni seina avariiremont
2024 KK nr 1.1-5/29-A-6073 29.04.2024 Tartu maakond 7136 Elva kirik, 1920. a
1 251.00 Katuse avariiremont
2024 KK nr 1.1-5/29-A-6062 29.04.2024 Viljandi maakond 27010/213 Pikk tn 6 // 8 // 10
500.00 Veranda avariitööde tegevuskava koostamine
KK nr 1.1-5/25-A-6075 01.04.2024 Lääne-Viru maakond 15732 Rakvere kirik
76 241.00 Fassaadi restaureerimine (lõuna- ja idapoolsed küljed, II etapp)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5778 01.02.2024 Võru maakond 14142 Kirumpää linnus, 14/15 saj.
13794 Kirumpää linnuse kultuurkiht
1 250.00 Hooldustööd: võsaraie
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5628 01.02.2024 Saare maakond 4097 Kaarma kalmistu
1 200.00 Hooldustööd: ohtlike puude raie
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5712 01.02.2024 Viljandi maakond 31030 Viljandi Vana kalmistu
4 671.00 Hauatähiste- ja piirete restaureerimine (eelarveread 1,3,4,6,7,8).
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5492 01.02.2024 Pärnu maakond 4069 Kirbla kirikuaed ja kalmistu
6 042.00 Hooldustööd: ohtlike puude raie: ala 1 ja 2 (kirikuaed).
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5455 01.02.2024 Võru maakond 14081 Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14.-16. saj
66 000.00 Kagutorni konserveerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5784 01.02.2024 Ida-Viru maakond 13827 Vasknarva linnuse varemed, 1349-1442
26 367.00 Kagupoolse seina konserveerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5489 01.02.2024 Viljandi maakond 14485 Karksi ordulinnuse varemed vallikraaviga, 13.-16. saj
25 000.00 Varemete loodepoolsete müüride konserveerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5515 01.02.2024 Rapla maakond 15279 Lümandu mõisa peahoone
100 000.00 Katuse restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5572 01.02.2024 Põlva maakond 23860 Viira vesiveski
20 576.00 Laastukatuse restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5466 01.02.2024 Tartu maakond 4273 Uderna ministeeriumikooli hoone
67 689.00 Läänetiiva palkkehandi restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5889 01.02.2024 Võru maakond 14061 Vana-Antsla mõisa peahoone, 18./19. saj
63 469.00 Katuse restaureerimine (I etapp)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5776 01.02.2024 Harju maakond 2928 Padise mõisa viinavabrik, 19.-20. saj
14 850.00 Müüride konserveerimine (jätkutöö)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5454 01.02.2024 Viljandi maakond 14612 Loodi mõisa munakivitee, 19. saj
45 000.00 Munakivitee restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5529 01.02.2024 Jõgeva maakond 24015 Uue-Põltsamaa mõisa kuivati
20 688.00 Välismüüride, uksesilluste ja sokli restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5523 01.02.2024 Saare maakond 20849 Mihkli talu rehi
37 847.00 Rehemaja restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5482 01.02.2024 Saare maakond 20896 Angla Tedre talu tuuleveski
40 572.00 Tuuliku restaureerimise I etapp (seinte puittarindite ja katusetarindite restaureerimine ning alustarindite hüdroisolatsioon)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5554 01.02.2024 Lääne-Viru maakond 15927 Kaarli talu viljaait
1 143.00 Katuse restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5718 01.02.2024 Hiiu maakond 23652 Tõnise tuulik
5 972.00 Tuuliku tiibade taastamine, katuse ja ukse remont
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5641 01.02.2024 Järva maakond 27855 Tammsaare-Lõuna talu elumaja
40 590.00 Eluhoone restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5779 01.02.2024 Hiiu maakond 23579 Kalevivabriku elamu Kärdlas Vabrikuväljak 2
6 552.00 Hoone värvimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5542 01.02.2024 Põlva maakond 4203 Rosma külakooli hoone
57 144.00 Laastukatuse restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5624 01.02.2024 Lääne-Viru maakond 16037 Pada mõisa karjakastell
2 279.00 Katuse remont
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5702 01.02.2024 Jõgeva maakond 23907 Kuremaa mõisa tall
21 367.00 Mõisatalli avariitööd (III etapp)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5861 01.02.2024 Saare maakond 20954 Koguva küla Laasu talu ait
1 240.00 Katuse harjamine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5450 01.02.2024 Võru maakond 27008/39 Jüri tn 28 // 28a // 28b
9 176.00 Katuse restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5870 01.02.2024 Saare maakond 27011/363 Kohtu tn 9
26 000.00 Katuse ja vintskappide restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5715 01.02.2024 Lääne maakond 27013/65 Karja tn 24
29 000.00 Trepikodade restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5773 01.02.2024 Lääne maakond 27013/81 Kooli tn 7 // 7a
28 104.00 Katuse restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5419 01.02.2024 Lääne-Viru maakond 27012/85 Pikk tn 35 // 35a
23 600.00 Katuse restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5621 01.02.2024 Tartu maakond 6916 Tartu Jaani kirik, 14. saj
17 820.00 terrakotaskulptuuride konserveerimine (jätkutöö)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5871 01.02.2024 Valga maakond 23290 Laatre kirik
2 400.00 kuue akna restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5597 01.02.2024 Pärnu maakond 16736 Saarde kirik
7 640.00 lõunapoolse ukse restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5387 01.02.2024 Tartu maakond 27006/111 Kloostri tn 4
2 900.00 välisukse restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5801 01.02.2024 Järva maakond 27009/158 Rüütli tn 6
11 239.00 akende restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5574 01.02.2024 Pärnu maakond 27836 Laose talu
4 850.00 suitsusauna avatäidete restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5581 01.02.2024 Harju maakond 2969 Voore mõisa peahoone, 18.-20. saj
12 548.00 karniisi restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5617 01.02.2024 Lääne maakond 27013/57 Saue tn 11
8 028.00 hilisbarokse ahju restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5821 01.02.2024 Tartu maakond 7118 Tartu Aleksandri kirik, 1914.-1915. a
99 507.00 Katuse restaureerimine (III etapp - nelitise E ja D tasand)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5661 01.02.2024 Pärnu maakond 27007/473 Aia tn 5 (EAÕK Pärnu Issandamuutmise kirik)
100 000.00 katuse restaureerimine (IV etapp)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5509 01.02.2024 Viljandi maakond 14486 Karksi kirik, 1778.a.
31 773.00 käärkambri vundamendi ja seinte restaureerimine ning vertikaalplaneerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5799 01.02.2024 Tartu maakond 7118 Tartu Aleksandri kirik, 1914.-1915. a
14 300.00 teise korruse idakülje akende restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5532 01.02.2024 Lääne-Viru maakond 15776 Imastu mõisa peahoone
20 000.00 ehituskonstruktsioonide põhiprojekti koostamine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5650 01.02.2024 Saare maakond 20905 Pilguse mõisa peahoone
20 000.00 projekteerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5520 01.02.2024 Saare maakond 27451 Hollingersi (Liisi) talu elamu
5 000.00 restaureerimise põhiprojekti koostamine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5782 01.02.2024 Võru maakond 27008/21 Karja tn 23a // 23b
2 990.00 restaureerimise põhiprojekti koostamine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5820 01.02.2024 Võru maakond 27008/362 Liiva tn 12
5 616.00 restaureerimise põhiprojekti koostamine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5576 01.02.2024 Valga maakond 23082 Helme mõisa sepikoda
15 000.00 restaureerimise põhiprojekti koostamine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5600 01.02.2024 Pärnu maakond 16736 Saarde kirik
4 300.00 põranda restaureerimise põhiprojekti koostamine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5880 01.02.2024 Harju maakond 8587 A/s A.M.Luther Vineeri- ja Mööblivabriku töötajate elamu Vana-Lõuna t 23, 1922. a
10 000.00 restaureerimise põhiprojekti koostamine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5937 01.02.2024 Lääne-Viru maakond 15647 Haljala kirik
61 014.00 fassaadi restaureerimine ja pinnase vertikaalplaneerimine (II etapp - lõuna- ja idakülg)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-6052 01.02.2024 Tartu maakond 7254 Rannu kirik, 15.-17. saj
200 000.00 katuste restaureerimine (III etapp - pikihoone)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-6053 01.02.2024 Saare maakond 21070 Ruhnu uus kirik
200 000.00 torni restaureerimine (II etapp)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5954 01.02.2024 Lääne maakond 15465 Kullamaa kirik
200 000.00 katuste restaureerimine (I etapp - pikihoone katus)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-6014 01.02.2024 Põlva maakond 23812 Räpina õigeusu kirik
125 761.00 katuse restaureerimine (II etapp) ja altariruumi põranda restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-6051 01.02.2024 Tartu maakond 7263 Rõngu kirik, 1899.-1901. a
200 000.00 katuste restaureerimine (II etapp)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5928 01.02.2024 Põlva maakond 23867 Süvahavva vesiveski elamu
70 000.00 katuse restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5893 01.02.2024 Rapla maakond 15265 Märjamaa kirik
172 492.00 katuse restaureerimine (II etapp)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5932 01.02.2024 Pärnu maakond 16878 Uue-Varbla mõisa peahoone
74 250.00 veranda taastamine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5923 01.02.2024 Valga maakond 23343 Elamu Valgas Vabaduse t 31
100 000.00 katuse ja fassaadi restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5990 01.02.2024 Viljandi maakond 14645 Suure-Jaani kirik, 13.-18. saj
200 000.00 tornikiivri restaureerimine (I etapp)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5915 01.02.2024 Lääne maakond 15547 Noarootsi kirik
50 000.00 katuse remont ja tõrvamine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-6011 01.02.2024 Jõgeva maakond 23998 Puurmani mõisa aednikumaja
57 725.00 laetalade, kivimüüri ja põrandate restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5977 01.02.2024 Järva maakond 14955 Ambla pastoraadi peahoone
83 276.00 katuse restaureerimine (valtsplekk)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5946 01.02.2024 Viljandi maakond 14595 Paistu kirik, 13.-19. saj
115 165.00 torni ja pikihoone läänefassaadi (sh külgmised fiaalid) restaureerimine (II etapp) ning drenaažitööd
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5930 01.02.2024 Põlva maakond 23821 Räpina kirik
53 703.00 torni ja kahe akna restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5968 01.02.2024 Harju maakond 3125 Elamu Tatari t.21b, 1912.a.
50 123.00 peatrepikoja interjööri restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5997 01.02.2024 Pärnu maakond 16628 Pärnu-Jaagupi kirik
189 000.00 katuste restaureerimine (I etapp - pikihoone)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5995 01.02.2024 Võru maakond 14084 Rõuge kirik, 1730
13643 Rõuge kirikuaed
53 941.00 katuste värvimine ja sadeveesüsteemi rajamine, sokli restaureerimine, panduse rajamine ja pinnase vertikaalplaneerimine, avatäidete restaureerimine (sh aknaplekid)
2024 KK nr 1.1-5/3-A-6003 01.02.2024 Jõgeva maakond 13912 Lohusuu kirik, 1878-1882
50 371.00 pikihoone põhjakülje katuse restaureerimine
2024 KK nr 1.1-5/3-A-5914 01.02.2024 Võru maakond 14136 Vastseliina kirik, 18.-20. saj
52 192.00 katuste, torni, põhjakülje müüri ja portaali restaureerimistööd
KK nr 1.1-5/61-A-5905 20.12.2023 Saare maakond 20901 Karja pastoraadi peahoone
8 028.00 Katusekatte avariiremont
KK nr 1.1-5/61-A-5898 20.12.2023 Lääne-Viru maakond 5812 Käsmu kalmistu
738.00 Hauamonumendi remont
KK nr 1.1-5/61-A-5904 20.12.2023 Saare maakond 21079 Valjala kirik
1 000.00 Vitraazakna avariiremont
KK nr 1.1-5/61-A-5908 20.12.2023 Pärnu maakond 16736 Saarde kirik
4 300.00 Põranda seenkahjustuse tõrje
KK nr 1.1-5/61-A-5911 20.12.2023 Tartu maakond 7071 Tartu Ülikooli Veterinaarkliiniku hoone
1 000.00 Tegevuskava koostamine
KK nr 1.1-5/61-A-5920 20.12.2023 Viljandi maakond 14748 Päri mõisa masinarehi, 19.-20. saj
5 000.00 Katusekatte taastamine
KK nr 1.1-5/61-A-5921 20.12.2023 Viljandi maakond 14486 Karksi kirik, 1778.a.
1 350.00 Tegevuskava koostamine
KK nr 1.1-5/61-A-5922 20.12.2023 Lääne maakond 15587 Ridala kirik
1 000.00 Kiriku katusekivide paigaldamine irdunud kivide asemel
KK nr 1.1-5/61-A-5925 20.12.2023 Saare maakond 20905 Pilguse mõisa peahoone
4 000.00 Tegevuskava koostamine
KK nr 1.1-5/61-A-5926 20.12.2023 Saare maakond 20905 Pilguse mõisa peahoone
3 200.00 Katusekatte avariiremont (läbijooksude peatamine)
KK nr 1.1-5/61-A-5927 20.12.2023 Hiiu maakond 22280 Reigi kirikuaed
640.00 Hauatähiste restaureerimine
KK 2022 nr 14-A-4223 01.02.2022 Võru maakond 5734 Urvaste kalmistu
383.00 hooldustööd (lastelaager)
KK 2022 nr 14-A-4161 01.02.2022 Tartu maakond 4321 Tartu Maarja kalmistu
2 000.00 Jaan Viroo hauaplatsi risti loodimine ja puhastamine
1.1-5/43-A-5377 16.10.2023 Saare maakond 20890 Saare mõisa moonakatemaja
3 240.00 Katusekatte avariiremont
1.1-5/43-A-5395 16.10.2023 Lääne-Viru maakond 5774 Rakvere linnakalmistu
6 046.00 Ümberkukkunud haua piirdemüüri taastamine
1.1-5/43-A-5417 16.10.2023 Järva maakond 4014 Paide Reopalu kalmistu
5 600.00 Kalmistu kabeli katuse avariiremont
1.1-5/43-A-5434 16.10.2023 Lääne maakond 4092 Lääne-Nigula kirikuaed
3 456.00 Ohtlike puude langetamine
1.1-5/43-A-5440 16.10.2023 Võru maakond 14086 Vana-Nursi mõisa peahoone, 19. saj II pool
15 000.00 Peahoone lõunapoolse korpuse katuse avariitööd (katmine plekiga)
1.1-5/43-A-5448 16.10.2023 Harju maakond 2797 Kose-Uuemõisa mõisa peahoone, 19.-20. saj
8 373.00 Hädavajalikud terrassi tööd konstruktsioonide tugevdamiseks ja säilitamiseks
KK nr 1.1-5/36-A-5378 08.09.2023 Saare maakond 21029 Mustjala kirik
1 004.00 Käärkambri lae ja katuse kandekonstruktsiooni restaureerimine
KK nr 1.1-5/36-A-5379 08.09.2023 Pärnu maakond 16631 Pärnu-Jaagupi pastoraadi peahoone
3 000.00 Korstnapitsi rekonstrueerimine
KK nr 1.1-5/36-A-5389 08.09.2023 Saare maakond 21070 Ruhnu uus kirik
2 600.00 Ruhnu uue kiriku torni restaureerimistööde tegevuskava koostamine
KK nr 1.1-5/36-A-5394 08.09.2023 Saare maakond 27279 Jämaja kirik
3 115.00 Katusekatte avarii-remont
KK nr 1.1-5/36-A-5413 08.09.2023 Tartu maakond 7230 Nõo kirik, 13. saj
1 068.00 Põhja- ja kesklöövi maalingute uurimine ja sondaažide vormistamine
KK nr 1.1-5/36-A-5381 08.09.2023 Tartu maakond 7118 Tartu Aleksandri kirik, 1914.-1915. a
13 000.00 Kolme läänepoolse akna restaureerimine