Number Toetus eraldatud Maakond Mälestised Toetuse summa Toetuse sihtotstarve
KK 2023 nr 26-A-5363 19.05.2023 Hiiu maakond 23588 Ole tuulik
1 176.00 Tuulikusaba (vihmer) taastamine
KK 2023 nr 26-A-5364 19.05.2023 Saare maakond 27011/421 Tolli tn 4 // 4a
10 400.00 Tööde käigus avastatud maalingute puhastamine ja konserveerimine
KK 2023 nr 26-A-5366 19.05.2023 Harju maakond 2759 Paldiski Georgi õigeusu kirik, 18. saj
5 720.00 Kiriku võlvide restaureerimise tegevuskava koostamine
KK 2023 nr 26-A-5367 19.05.2023 Põlva maakond 23790 Rosma vesiveski pais
17 488.00 Vesiveski tammi müüritise remont
KK 2022 nr 12-A-4290 27.01.2022 Pärnu maakond 15433 Vatla mõisa peahoone
23 742.00 rõdu restaureerimine
KK 2022 nr 12-A-4714 27.01.2022 Saare maakond 21007 Muhu kirik
77 792.00 katuse restaureerimine (II etapp - kooriruumi katus)
KK 2022 nr 12-A-3957 27.01.2022 Viljandi maakond 14709 Viljandi ordulinnuse varemed vallikraaviga, 13.-17. saj
11 960.00 I eeslinnuse põhjaküljel maakivihoone varemete konserveerimine
KK 2022 nr 12-A-4213 27.01.2022 Saare maakond 20868 Kuressaare linnus
28 000.00 konvendihoone vahitorni katuse remont
KK 2022 nr 12-A-4153 27.01.2022 Saare maakond 20859 Kuressaare suursild
80 000.00 silla restaureerimine
KK 2022 nr 12-A-4463 27.01.2023 Ida-Viru maakond 13827 Vasknarva linnuse varemed, 1349-1442
23 101.00 müüride konserveerimine
KK 2022 nr 12-A-4301 27.01.2022 Rapla maakond 15230 Angerja linnuse varemed vallikraaviga
10 000.00 linnuse konserveerimine
KK 2022 nr 12-A-4131 27.01.2022 Võru maakond 14086 Vana-Nursi mõisa peahoone, 19. saj II pool
65 000.00 hoone lõunapoolse korpuse avariitööd
KK 2022 nr 12-A-4129 27.01.2022 Saare maakond 20797 Kaarma kirik
5 896.00 jätkutööd (akende aluslaudade plaatkatted)
KK 2022 nr 12-A-4265 27.01.2022 Saare maakond 27282 Taaliku mõisa peahoone
4 000.00 peahoone saali pottahju taastamine
KK 2022 nr 12-A-4267 27.01.2022 Järva maakond 4014 Paide Reopalu kalmistu
15 000.00 nimeplaatide restaureerimine ja paigaldamine (jätkutööd)
KK 2022 nr 14-A-4220 01.02.2022 Võru maakond 5734 Urvaste kalmistu
2 862.00 Stael von Holsteini kabeli ümber paikneva raudaia restaureerimine, II etapp
KK 2022 nr 13-A-4307 28.01.2022 Pärnu maakond 19159 Ikoon
1 695.00 Ikooni konserveerimistööd
KK 2022 nr 13-A-3931 28.01.2022 Harju maakond 3887 Seinalühter kolme tulega, 19/20.saj. (pronks, kullatud)
3888 Seinalühter kolme tulega, 19/20.saj. (pronks, kullatud)
350.00 Seinalühtrite paari restaureerimine
ORF KK 2022 nr 12-A-4710 27.01.2022 Pärnu maakond 15477 Lihula mõisa peahoone
52 556.00 fassaadi restaureerimine (frontoon)
ORF KK 2022 nr 12-A-4731 27.01.2022 Tartu maakond 23158 Hellenurme mõisa magasiait
67 601.00 avarii-restaureerimine (katus ja korsten, otsasein, vahelagi, põrand, uks, aknad)
KK 2023 nr 19-A-5344 12.04.2023 Pärnu maakond 16739 Saarde pastoraadi peahoone
3 430.00 Vundamendi veetõrjetööde tegevuskava koostamine
KK 2023 nr 19-A-5351 12.04.2023 Hiiu maakond 23583 Kalevivabriku elamu Kärdlas Vabrikuväljak 6
1 713.00 Korstna parandamine ja korstnapleki vahetamine
KK 2023 nr 19-A-5352 12.04.2023 Lääne maakond 15399 Haapsalu raudteejaama tööliste elamu 3
2 940.00 Tulekahjus hävinud nelja akna asendamine
KK 2023 nr 19-A-5353 12.04.2023 Viljandi maakond 14595 Paistu kirik, 13.-19. saj
1 000.00 Kiriku torni ja fiaalide taastamistööde tegevuskava koostamine
KK 2023 nr 19-A-5356 12.04.2023 Viljandi maakond 14508 Tuhalaane õigeusu kirik, 1872.a.
800.00 Langenud puu eemaldamine pühakoja müüridelt
KK 2023 nr 19-A-5358 12.04.2023 Valga maakond 27005/93 Sepa tn 4
27005 Valga linnatuumiku muinsuskaitseala
10 000.00 Vundamendi parandamine, akende tenderpostide proteesimine / vahetamine
KK 2023 nr 19-A-5354 12.04.2023 Viljandi maakond 27010/242 J. Laidoneri plats 9a
27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
1 260.00 Katuse restaureerimise tegevuskava koostamine
KK 2023 nr 19-A-5361 12.04.2023 Lääne maakond 15421 Haapsalu Nevski õigeusu kirik
5 648.00 Kiriku lae servaliistude valmistamise ja paigaldamise tegevuskava koostamine ja kogudusesaali maalitud lae restaureerimise lisatööd
KK nr 1.1-5/40-A-4785 29.06.2022 Hiiu maakond 23451 Malvaste õigeusu kabel
777.00 Hoone õlgkatuse remonttööd
1.1-5/12-A-3816 27.01.2022 Saare maakond 27285 Kihelkonna-Papissaare munakivitee
100 000.00 tee rekonstrueerimine
KK nr 1.1-5/37-A-4786 09.06.2022 Tartu maakond 7118 Tartu Aleksandri kirik, 1914.-1915. a
9 457.00 Lõunapoolse sibulkupli viltuvajunud risti maapinnale teisaldamine ja kolme sibulkupli puitkonstruktsioonide remontööde teostamine
KK nr 1.1-5/37-A-4787 09.06.2022 Lääne maakond 15587 Ridala kirik
400.00 Alla kukkunud katusekivide asendamine
KK nr 1.1-5/37-A-4788 09.06.2022 Hiiu maakond 23579 Kalevivabriku elamu Kärdlas Vabrikuväljak 2
8 398.00 Majavammi tõrje ja majavammist kahjustatud põranda asemele uue ehitamine.
1.1-5/12-A-4039 27.01.2022 Lääne maakond 4047 Haapsalu Vana kalmistu
3 500.00 Kalmistu varisemisohtliku müürilõigu korrastamine
KK 2022 nr 12-A-4019 27.02.2022 Viljandi maakond 14673 Tarvastu ordulinnuse varemed, 14.-15. saj
20 000.00 varemete konserveerimine
KK 2023 nr 9-A-5115 30.01.2023 Pärnu maakond 8331 Pärnu Alevi kalmistu
8319 Vana-Pärnu kalmistu
800.00 Hooldustööd: hauatähiste- ja piirete puhastamine ja värvimine (õpilasmalev)
KK 2023 nr 9-A-5059 30.01.2023 Lääne-Viru maakond 5780 I maailmasõjas ja Vabadussõjas langenute matmispaik
3 128.00 11 hauatähise restaureerimine ja 81 hauatähise puhastamine
KK 2023 nr 9-A-5204 30.01.2023 Saare maakond 4098 Kuressaare linnakalmistu (Kudjape kalmistu), hauatähiste, piirdeaedade ja haljastusega
2 721.00 Hooldustööd: 16 ohtliku puu raie, 1 puu võralõikus
KK 2023 nr 9-A-5119 30.01.2023 Võru maakond 14142 Kirumpää linnus, 14/15 saj.
13794 Kirumpää linnuse kultuurkiht
977.00 Hooldustööd: võsaraie
KK 2023 nr 9-A-5139 30.01.2023 Järva maakond 3991 Ambla kirikuaed ja kalmistu
500.00 Hooldustööd: 3 ohtliku puu raie
KK 2023 nr 9-A-4970 30.01.2023 Hiiu maakond 8940 Ohvrikoht Otimägi / Põlise leppe kivid / Püha leppe kivid
270.00 Hooldustööd: võsa raie
KK nr 7-A-5271 30.01.2023 Tartu maakond 464 Vitraaž, 19/20. saj. (klaas, maalitud, tina)
465 Vitraaž, 19/20. saj. (klaas, maalitud, tina)
11 275.00 kooriruumi vitraažide restaureerimine (II etapp)
KK nr 7-A-5134 30.01.2023 Võru maakond 7806 Altarisein koos võrega, 1922 (puit)
912.00 altariseina võre restaureerimine
KK nr 7-A-5255 30.01.2023 Võru maakond 5690 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja pühakutega", 1781 (puit, õli, tempera)
800.00 ikooni konserveerimine
KK nr 7-A-5249 30.01.2023 Põlva maakond 5395 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19.saj. (õli, puit, metallnimbused)
1 200.00 ikooni konserveerimine
KK nr 7-A-4985 30.01.2023 Valga maakond 4522 Kroonlühter kolmekümne kuue tulega, 19.saj. (messing)
3 500.00 kroonlühtri restaureerimine
KK nr 7-A-5140 30.01.2023 Tartu maakond 711 Ikoon "Nikolai Imetegija" (kaheteistkümne elustseeniga ja kümne pühakuga), 19. saj. lõpp (tempera, puit)
1 000.00 ikooni konserveerimine
KK nr 5-A-5293 30.01.2023 Pärnu maakond 16696 Pärnu Eliisabeti kirik
153 802.00 katuse restaureerimine (VI etapp - tiibhoone katuse lõputööd)
KK nr 5-A-5297 30.01.2023 Viljandi maakond 14645 Suure-Jaani kirik, 13.-18. saj
200 000.00 katuse restaureerimine (III etapp - pikihoone katusetöödega jätkamine)
KK nr 5-A-5300 30.01.2023 Tartu maakond 7118 Tartu Aleksandri kirik, 1914.-1915. a
98 390.00 katuse restaureerimine (II etapp - nelitise telkkatus)
KK nr 5-A-5331 30.01.2023 Tartu maakond 7254 Rannu kirik, 15.-17. saj
200 000.00 katuse restaureerimine (II etapp - pikihoone)
KK nr 5-A-5306 30.01.2023 Lääne maakond 15598 Vormsi kirik
50 000.00 katuse restaureerimine (II etapp - kooriruum ja tugipiit)
KK nr 5-A-5307 30.01.2023 Lääne-Viru maakond 15647 Haljala kirik
61 014.00 fassaadi restaureerimine ja pinnase vertikaalplaneerimine (I etapp)
KK nr 5-A-5296 30.01.2023 Viljandi maakond 14529 Tätta talu rehielamu, 1860. a
75 168.00 katuse restaureerimine
KK nr 5-A-5303 30.01.2023 Hiiu maakond 23619 Pühalepa kirik
197 915.00 tornikiivri restaureerimine (II etapp)
KK nr 5-A-5317 30.01.2023 Lääne-Viru maakond 15621 Simuna kirik
200 000.00 katuse restaureerimine
KK nr 5-A-5332 30.01.2023 Tartu maakond 7263 Rõngu kirik, 1899.-1901. a
200 000.00 katuse restaureerimine
KK nr 5-A-5301 30.01.2023 Saare maakond 21070 Ruhnu uus kirik
100 000.00 torni restaureerimine (I etapp)
KK nr 5-A-5324 30.01.2023 Saare maakond 20799 Kaarma pastoraadi peahoone
81 475.00 katuste ja lagede restaureerimine (II etapp)
KK nr 5-A-5325 30.01.2023 Saare maakond 20800 Kaarma pastoraadi ait
88 344.00 katuse restaureerimine (uuema osa katuse poolelioleva töö jätkamine)
KK nr 5-A-5334 30.01.2023 Tartu maakond 7230 Nõo kirik, 13. saj
63 351.00 interjööri restaureerimine (seinad, laed, rõdud, trepid)
KK nr 5-A-5333 30.01.2023 Tartu maakond 7136 Elva kirik, 1920. a
96 270.00 katuse restaureerimine
KK nr 5-A-5314 30.01.2023 Jõgeva maakond 24091 Torma kirik
52 166.00 käärkambri katuse restaureerimine
KK nr 5-A-5304 30.01.2023 Lääne-Viru maakond 15732 Rakvere kirik
106 918.00 fassaadi restaureerimine
KK nr 5-A-5290 30.01.2023 Tartu maakond 23950 Kodavere kirik
57 000.00 torni fassaadi restaureerimine (sh aknaluugid)
KK 2023 nr 5-A-4999 30.01.2023 Tartu maakond 6916 Tartu Jaani kirik, 14. saj
13 400.00 terrakotaskulptuuride konserveerimine
KK 2023 nr 5-A-5138 30.01.2023 Lääne maakond 27013 Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala
27013/57 Saue tn 11
7 668.00 akende restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-5257 30.01.2023 Valga maakond 23260 Hargla kirik
12 215.00 kooriruumi nelja akna restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-5233 30.01.2023 Viljandi maakond 14661 Tarvastu kirik, 14.-19. saj
500.00 tornikäigu lõunakülje akna restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-5117 30.01.2023 Pärnu maakond 27273 Elamu Supeluse 1, Pärnu
10 475.00 akende restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-5141 30.01.2023 Järva maakond 14952 Ambla kirik
6 776.00 akende restaureerimine (pikihoone lõunakülje aken)
KK 2023 nr 5-A-4828 30.01.2023 Viljandi maakond 14487 Karksi kabel, 18.saj.
16 128.00 kabeli uste restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-4956 30.01.2023 Lääne-Viru maakond 27012/77 J. Kunderi tn 4
5 850.00 ukse restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-5242 30.01.2023 Pärnu maakond 27825 Elamu Pärnus
1 620.00 esiukse restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-5106 30.01.2023 Tartu maakond 7163 Alatskivi mõisa pesuköök, 19. saj
7 200.00 hoone restaureerimise eel- ja põhiprojekti koostamine
KK 2023 nr 5-A-5050 30.01.2023 Rapla maakond 15331 Kuusiku mõisa valitsejamaja
2 400.00 välisviimistluse (sh välistrepid) ja katuse restaureerimise põhiprojekti koostamine
KK 2023 nr 5-A-4855 30.01.2023 Pärnu maakond 16748 Allikukivi kalevivabriku direktori elamu
14 000.00 hoone lõunapoolse tiiva katuse, veranda ja akende põhiprojekti koostamine
KK 2023 nr 5-A-4947 30.01.2023 Harju maakond 2792 Kose kirik, 14.-19. saj
9 658.00 katuse restaureerimise põhiprojekti koostamine
KK 2023 nr 5-A-5336 30.01.2023 Viljandi maakond 14645 Suure-Jaani kirik, 13.-18. saj
6 790.00 tornikiivri restaureerimisprojekti koostamine
KK 2023 nr 5-A-5045 30.01.2023 Lääne-Viru maakond 15951 Toolse linnuse varemed
5 880.00 ehitusprojekti koostamine
KK 2023 nr 5-A-4938 30.01.2023 Viljandi maakond 14452 Õisu mõisa valitsejamaja, 18.-19. saj
5 000.00 katusetööde põhiprojekti koostamine
KK 2023 nr 5-A-4983 30.01.2023 Lääne-Viru maakond 15053 Jäneda mõisa vesiveski
18 000.00 arhitektuurse põhiprojekti koostamine
KK 2023 nr 5-A-4870 30.01.2023 Pärnu maakond 16599 Audru kirik
8 802.00 tornikiivri restaureerimise põhiprojekti koostamine
KK 2023 nr 5-A-4959 30.01.2023 Pärnu maakond 30410 Endise ENSV Ministrite Nõukogu Valgeranna puhkekompleksi peahoone
20 000.00 ehitusprojekti koostamine
KK 2023 nr 5-A-4937 30.01.2023 Saare maakond 27011/288 Karja tn 2
8 000.00 katuse restaureerimine (II etapp)
KK 2023 nr 5-A-5111 30.01.2023 Viljandi maakond 27010/242 J. Laidoneri plats 9a
58 684.00 katuse ja korstnate restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-5026 30.01.2023 Võru maakond 27008/565 Võru maakond, Võru linn, F. R. Kreutzwaldi tn 39
12 010.00 katuse restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-4843 30.01.2023 Lääne-Viru maakond 27012/77 J. Kunderi tn 4
31 000.00 katuse restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-4967 30.01.2023 Võru maakond 27008/227 Jüri tn 30 // 30a
12 000.00 sokli restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-5279 30.01.2023 Pärnu maakond 27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
27007/612 Kuninga tn 25
20 000.00 esimese korruse akende restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-5236 30.01.2023 Lääne maakond 27013 Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala
27013/39 Karja tn 8
40 202.00 (peatänava poolse) fassaadi restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-5144 30.01.2023 Tartu maakond 27006/178 Ülikooli tn 3
6 000.00 akende restaureerimine
KK 2023 nr 5-A-5048 30.01.2023 Valga maakond 23091 Helme kiriku varemed
66 400.00 varemete konserveerimine (VI etapp - läänesein ja viil)
KK 2023 nr 5-A-5232 30.01.2023 Hiiu maakond 23474 Puski õigeusu kirik
82 900.00 kellatorni kiivri restaureerimine (II etapp)
KK 2023 nr 5-A-5225 30.01.2023 Pärnu maakond 27007/473 Aia tn 5
100 000.00 katuse restaureerimine (III etapp)
KK 2023 nr 5-A-4977 30.01.2023 Ida-Viru maakond 13994 Narva-Jõesuu õigeusu kirik, 19. saj
87 614.00 taastamistööd (II etapp - katuse katmine)
KK 2023 nr 5-A-4900 30.01.2023 Saare maakond 20824 Kihelkonna kirik
25 000.00 sokli restaureerimistööd ja sadeveesüsteemi paigaldus
KK 2023 nr 5-A-5136 30.01.2023 Harju maakond 2749 Keila kirik,14.-19. saj
89 866.00 katuse restaureerimine (V etapp - kooriruum ja koorilõpmik)
KK 2023 nr 5-A-5130 30.01.2023 Harju maakond 2904 Nissi kirik, 1873. a
49 140.00 fassaadi avarii-restaureerimine (III etapp - põhjakülje tugipiilar P3)
KK 2023 nr 5-A-5248 30.01.2023 Põlva maakond 23812 Räpina õigeusu kirik
50 860.00 katuse restaureerimine (I etapp)