Mälestise nimi Jüri tn 22
Mälestise registri number 27008/204

Märksõna(7)

Ehitised, Ehitiste liigid, Elamu, Korterelamu, Korterelamu-ärihoone, Ehitusperioodid, 1918-1939.

Mälestise kirjeldus


Krundil paikneb pikiküljega tänavajoonel kohvikuga 3-korruseline kivist korterelamu. Tihedalt tänavaseina surutud maja taha jääb väike kruusakattega parkla, kuhu pääseb läbi naaberkruntide. Tagaukse ja kolmnurkse keldritrepikoja vahele jääb püsililledega muruküngas.
Tahutud maakividest sokliga kõrget krohvitud tellis hoonet katab eterniitkatus, harjal laiad korstnad, otstel parapett, külgedel kaitsepiire ja keskteljel kummalgi pool väike lame uuk. Esifassaadi ilmestab läbi kahe korruse kergelt taanduv keskrisaliit, mida aktsentueerivad lamedad kaksikliseenid ning laiemad aknad. II k metallpiirdega külgrõdude aknad päädivad laia profileeritud kolmnurkfrontooniga. Horisontaalse aktsendi annavad fassaadile lai friis kivikarniisi all ja alumiste korruste vööndsimss. Esikorruse vitriinakende laius kahe klaasitud tiibukse vahel järgib ülakorruste liigendust. Alaframuugiga akendel on peenike püstliigendus. Äriruumi avatäited on ennistatud tihedaruuduliste valgmikega. Kagupoolse otsafassaadi kaarakendega viiluvälja liigendab keskel horisontaalöö, algsesse umbseina on raiutud aknaavad. Akendega kaetud hoovifassaadi ilmestavad trepikoja vertikaalaknad ning klaasitud ukse ja varbpiirdega rõdu ühel vahekorrusel.

Sisestatud: 27.11.2017.

Mälestise ajalugu


Ajaloolisele krundile nr 77 (algne nr 29) jääva hoone lasi ehitada Võru Tarvitajate Ühisus „Põllumees“ 1923. aastal (projekt arh A. Perna, 1922). 4-korruselise mansardkatusega maja esikorrusel oli ühistu kauplus, teisel Võru Ühispank, kõrgemal elukorterid. Hilisjuugendi mõjudega uusklassitsistlik hoone oli tolle aja kõrgeim ja moodsaim ehitis linnas. Teadaolevalt on see ka ainus A. Perna loomingu näide Võrus. 1944. aasta pommirünnakus said krundi mõlemad tänava-äärsed hooned kannatada. Krundi alghoone – enne 1808. aastat ehitatud barokne kivimaja põles maani maha. End „Põllumehe“ hoone müürid taastati 1949-50 muudetud katuse, lihtsustatud fassaadi-kujunduse ja avatäidetega kauplusega elumajaks, kus nõukogude ajal asus pikka aega kultuurikaupade kauplus.

Sisestatud: 27.11.2017.