Muinsuskaitseala krundi nimi Pikk tn 28
Muinsuskaitseala krundi number 27012/41

Inspekteerimised

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 10.05.18

Menetleja: Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel

Mälestise kirjeldus


Otsaga tänava poole suunatud poolkelpkatusega urbaltisch tüüpi maja pärineb tõenäoliselt 19. sajandist. Kõrvutades praegust hoonet eestiaegse fotoga, on muutusi mitmeid. Plekk-katus on asendunud eterniitkatusega, sokkel on krohvitud ja värvitud, esimese korruse neljase ruudujaotusega aknad on välja vahetatud suuremate ja lihtsamate akende vastu. Ära on kadunud esimese korruse akende ja ukse kohal olnud geomeetriliste motiividega kaunistatud karniisid. Hoovipoolsele küljele on hiljem lisandunud madalam juurdeehitus. Tänava poolt vaadates ei aimagi, kuidas maja hoovi poole pikeneb. Hoone põhimahule liitub tagaküljel madalam lisamaht ja kahekordne pikihoonega risti paigutuv hoone, mis omakorda hoovi poole pikeneb ja lääneküljes kokku vajub. Tagumisest kahekordsest mahust pääseb tagaõue läbi efektse avatud käigu. Krundi tagaservas, Vallimäe veerel, paikneb veel üks elamu, mis on paistab mitmeid kordi ümber ehitatud olevat. Objekti näol on tegemist abihoonega (jääkeldriga) 20. saj algusest. Kõik väikeelamu uued avatäited on stiili järgivad ja puidust.

Sisestatud: 20.09.2018.

Mälestise asukoha kirjeldus


Ühe suguvõsa omandis olev väidetavalt kõige kitsam Pika tänava kinnistu, kus asub kolm maja ja kuur. Krundi kõige tagumises osas olev hoone on ehitatud kunagise jääkeldri peale 1970. aastail. Praegu on hoone kasutuses eramuna. Eramuni pääseb üksnes kõrvalkrundilt Pikk 30. Kinnistu keskel asuv kahekorruseline laudisega vooderdatud hoone seisab tühjana. Kuni 2007. aastani tegutses majas lasterõivaste kauplus. Kahekorruselise maja juurdeehitus, mis nüüdseks on sisse vajunud, toimis lihatööstusena. Keskmise majani viib tänavaäärse hoone lõunaküljelt munakivide- ja kiviplaatidega kaetud tee. Nii lõuna- kui põhjaküljelt on kinnistu piiratud naaberkinnistute majadega.

Sisestatud: 20.09.2018.

Mälestise ajalugu


Põhijoontes algupärasena säilinud 19. sajandil rajatud Pikk 28 esindab ajastule omast otsaga tänavapoole suunatud nn ürgbalti hoonetüüpi.

Sisestatud: 20.09.2018.

Allikad


Kirss, O. Ajalooline õiend. Käsikiri SA Virumaa Muuseumid fondis. Toimik RM 4229.

Sisestatud: 20.09.2018.