Mälestise nimi Pikk tn 5
Mälestise registri number 27012/78

Mälestise kirjeldus


Aastal 1804 sai krundi omanikuks vene kaupmees Peeter Busilevi naine Masoha. Bushilevide käes oli see üle 50 aasta. 19. sajandi II poolel oli peremeheks eesti soost kaupmees Johann Ellram. Viimane oli jõukas mees ja toetas igakülgselt olulisi ettevõtmisi rahvuslikul ärkamisajal. Vabariigi ajal kuulus hoone advokaat Edgar Bernhoffile. Tänava-äärsetes majades olid elukorterid ja kaks poodi. Üks pood asus otsaga tänavale ulatunud väikeses majas, teine suurema maja põhjapoolses otsas. Majas tegutsesid paljud ärid – müüdi kelli, seemneid, tapeeti jms.Vabariigiaja lõpus oli väikses majas autoosade kauplus ja suuremas majas ruumid noorkotkastele ja kodutütardele. Praeguseks pole kirjeldatud hoonetest jälgegi. Juba NL-ajal ehitati hooned täielikult ümber üheks kahekorruseliseks korterelamuks. Kui NL-ajal kattis seinu rabe krohvikiht, siis nüüd on seinad soojustatud ja kaetud laudvoodriga.

Sisestatud: 16.09.2018.

Mälestise asukoha kirjeldus


Majja pääseb sisse vaid hoovi poolt. Ruudukujulise krundi hoovi poole jääb kitsas majaäärne mururiba, kivisillutis ja asfalteeritud parkimisplats ning pikk silikaattellistest NL-aegne kuurikobar. Krundil asetseb ka silikaattellistest laotud ja katusekividega kaetud paks müür, mis jätkub ka idapoolsel kinnistul.

Sisestatud: 16.09.2018.

Mälestise ajalugu


Pikk 5 esindab NL-perioodil kahekorruseliseks korterelamuks ümberehitatud 19. sajandi päritolu tänavaäärset hoonet.

Sisestatud: 16.09.2018.

Allikad


Kirss, O. Ajalooline õiend. Käsikiri SA Virumaa Muuseumid fondis. Toimik RM 4229.

Sisestatud: 16.09.2018.