Mälestise nimi Pikk tn 1
Mälestise registri number 27011/304

Paikvaatlused

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 10.08.19

Menetleja: Inventeerija, Sandra Mälk

Mälestise kirjeldus


Krundil asub kolmekorruseline kivist kortermaja kahe trepikojaga. Hoone on terrassiitkrohvitud fassaadiga paekivist sokli ja madalakaldelise kelpkatusega, mida katab plekk. Tagaküljel on fassaad viimistletud valge silekrohviga. Tegemist on tüüpkortermajaga nõukogude perioodist. Krunti piirab tänavalt paekivist postidega puidust lippaed. Hoone on tänava suhtes tagasiastega ja tänavaäärne ala on palistatud puude ja põõsastega.

Sisestatud: 23.11.2019.

Mälestise ajalugu


Pikk tänav on olnud üks linna vanemaid tänavaid, mille hoonestustihedus kasvas 19. sajandi alguses. Käsitletav krunt on olnud hoonestatud 1803. aastal plaani järgi, millel on tähistatud puithoone. 1961. aastal valmis krundi tänavapoolsesse äärde kooperatiivitöötajate ühiselamu. Krundi sisemuses on majandushooned ja garaažid, mis on eraldatud ja teiste kinnistunumbritega.

Sisestatud: 23.11.2019.

Allikad


Pikk t. 1a, Kuressaare. Arhitektuuriajaloolised eritingimused. N. Mäger, 2002. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-5016

Sisestatud: 23.11.2019.