Mälestise nimi Pikk tn 17a
Mälestise registri number 27011/416

Paikvaatlused

Seisund: hea

Paikvaatluse kuupäev: 22.08.19

Menetleja: Inventeerija, Triin Talk

Mälestise kirjeldus


Pikk tn 17a krundil on 1980ndatest pärinev korterelamu ning Pika tänava ääres samaaegne paekivimüür.
Maja sokkel on paekivist, selle peale on ehitatud varasema hoone mahulise rekonstruktsioonina silikaattellistest ja väikeplokist korterelamu. See on kahe täiskorruse ja kõrge kelpkatusega hoone, mõlemal katuseküljel rida vintskappe. Hoonel on kivikatus ning kolm dolomiitplokkidest korstnapitsi, 1980ndatest pärit varikatused, seinalaternad, nurgikutega aknad. Puidust välisuksed on 2010. aastast.

Sisestatud: 22.12.2019.

Mälestise ajalugu


Kauba 17 ja Pikk 17a hoonete kompleks on ehitatud 18, saj. Kinnistu ulatus läbi kvartali olles piiratud kiviaiaga. Pikk 17a oli algselt ehitatud suureks aidaks, mis 19. saj ehitati ümber tapamajaks, siin asus J.Kožemjakini tapamaja. Hoone rekonstrueeriti 1980ndate alguses kortermajaks. Enne rekonstrueerimist tehtud inventariseerimisjoonisel olid esimesel korrusel puukuurid-laoruumid, ainult teisel korrusel olid eluruumid. Hoone rekonstureerimisel ehitati see vundamendist uuesti üles muutes oluliselt ka selle välisilmet - akende asukohti, katusekuju jne. Hoone fassaadid parandati 2010. a: krohviparandused tehti lubi-tsementkrohviga ja seinad kaeti silikaatvärvisüsteemiga, samuti vahetati välja välisuksed.

Sisestatud: 22.12.2019.

Allikad


Kingissepa ajalooline linnakeskus. Kingissepa linnaehitusajalooline ja arhitektuuriajalooline ülevaade muinsuskaitse aspektist. Vabariiklik Restaureerimisvalitsus, 1969; (Ajalooline Kuressaare)

Saare maakond, Kuressaare linn, Pikk tn 17 A. Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala. Korterelamu fassaaditööde muinsuskaitseline aruanne. A-11005.

Sisestatud: 22.12.2019.