Mälestise nimi Pikk tn 1b
Mälestise registri number 27011/424

Paikvaatlused

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 10.08.19

Menetleja: Inventeerija, Sandra Mälk

Mälestise kirjeldus


Krundil asub ühekorruseline majandushoone, mille idapoolses hooneplokis asuvad garaažid. Lihtne väikeplokkidest hoone on välisviimistluskrohviga, viilkatust katab eterniit. Idapoolne silikaatkividest hooneosa on hilisemal ajal juurde ehitatud. Hoovipoolsel küljel asub varikatus ja madal trepiastmestik. Ehitisel on osaliselt säilinud algupärased ühe- ja kaheruudulised puitaknad. Krunti piirab ida- ja põhjaküljelt kõrge paekivipiire, millest idapooolne on ilmselt 1980ndatel aastatel uuesti laotud.

Sisestatud: 23.11.2019.

Mälestise ajalugu


Ajalooliselt on vaadeldaval alal olnud väikesed kivimajad (tähitstatud kaartidel 18. sajandi lõpust). Ent 1862. aasta kaardil hoonestus puudub kuni 20. sajandi keskpaigani. Pikk tn 1b hoone on ehitatud arvatavalt vahemikus 1950.–1965. 1968. aasta kaardil on hoone tähistatud L-kujuliselt. Järgmistel aastakümnetel on hoonet ümber ehitatud ja pikendatud ida suunas, kuhu on lisatud garaažiboksid. Hoone lõunapoolne osa on mõtteliselt tükeldatud ja antud sellele hooneosale teine aadress – Pikk 1c, kus asuvad garaažiboksid.

Sisestatud: 23.11.2019.

Allikad


Ehitisregister.

Sisestatud: 23.11.2019.