Mälestise nimi Lossi tn 13
Mälestise registri number 27011/465

Paikvaatlused

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 31.08.16

Menetleja: Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks

Mälestise ajalugu


Hoone ajalugu
1747.a linnaplaani järgi oli praegusest hoonest olemas umbes pool, mis asub otsaga Lossi tn joonel. 1909.a linnaplaanil säilib sama situatsioon. 1937.a linnaplaanil on hooned juba praeguses mahus. Praegune Lossi tn 13 krunt on algselt olnud osa naaberkrundist aadressiga Lossi tn 15. Sinna ehitatud hoone oli von Nolckenitele kuulunud nn "mõisakoja" abihoone, tall 10 hobusele ja 2 lehma laut. Tänavaäärne osa oli välja üüritud Kuusnõmme mõisnikule. 1922.a Rauna mehhaanika töökoda 1927.a Strandmanni töökoda 1927.a mehhaanika töökoda "Auto tehnik" 1930.a G.Martinsoni autogaraaþ 1931.a A.Tiitsu üüriautod. Pärast sõda on hooned samuti olnud kasutusel garaaþidena ja ladudena. pikka aega kuulusid need nõukogude armee meditsiiniväeosale. Lossi tn poolsesse hoone ossa ehitati 1960.aastatel korterid.
Allikas: Lossi 13 muinsuskaitse eritingimused remondiprojekti koostamiseks/T.Sepp/Kuressaare 2004;Lossi tn 15 muinsuskaitse eritingimused kapitaalremondiks/L.Täheväli/ Kuressaare 1989

Krundi ajalugu:
1912. aasta seisuga - Lossi nr.11
Krunt on moodustunud varasemal ajal kolmest eraldiseisnud krundist:
a) 1747. aasta krundiloendis on krundi nr.207 omanikuna nimetatud .......... . 1772. aasta loendi järgi kuulus elamukrunt nr.7 Ltn. Christoph Sege v. Laurenberg'le . 1776. aasta loendi järgi kuulus see krunt (nr.6) revisor Zahharias Wilhelm Bonge'le (1734-1774). Viimase surma järel müüdi see krunt 8.sept.1777 oksjonil kolleegiumi-sekretär Johann Heinrich v. Bartholomäi'le.
b) 1747. aasta krundiloendis on krundi nr.208 omanikuna nimetatud Friedrich Heimert Wulffsdorff . 1772. ja 1776.a. loendite järgi kuulus krunt nr.5/5 parukameister Peter Joachim Borchers'le (1734-1800). Sama loendi järgi on osa krundist varem kuulunud kaupmees Friedrich Heimert Wulffsdorff'le . 26. juuni 1785. a. sõlmitud lepingu alusel müüs kantor Johann Cassansky krundi kolleegiumi-sekretär Johann Heinrich v. Bartholomäi'le.
c) 1747. aasta krundiloendi järgi on krunti nr.206 omanikuna nimetatud .......... . 1772.a. loendi järgi oli plats (nr.1) tühi eraplats ja 1776.a. loendi järgi (nr.4) on nimetatud seda kui "Krumpens Platz", mis kuulub Kudjapä mõisahärra Johann Wilhelm Johannson'le (1709-1790). 1786.a. loendis on krunti nimetatud kui "Rolandeschen Garten" , mis on kuulunud /Älteste/ ....... Raderecht'i pärijatele. 1786.a. loendi alusel on krundil märgitud tegutsevana /Gesellschaft "Vergangenheit"/.
Aastatel 1786 - 1832 on loendites elamuplatsi (nr.53,55,57) omanikuna nimetatud Johann Heinrich v. Bartholomäi. Aastast 1831 on tühi plats (krunt nr.57) ühendatud krundiga nr.53. Aastatel 1833 - 1840 on sama kaksikkrundi (nt.53,55) omanikuna nimetatud viiimase lesk - Christina Dorothea v. Bartholomäi /sünd. Harmens/ (1750-1840).
1841. aastast on senine kaksikkrunt krundiloenditesse kantud ühise numbri alla (nr.53). Aastatel 1841 - 1861 on krundiloendites elamukrundi (nr.53) omanikuna nimetatud arst Eduard Gottfried Normann (1808-1855). 1841.a. suureneb krundi makseväärtus.
21.07.1861 kinnistatakse krundi nr. 55,57/69 omanikuks Emilie Grosswaldt (sünd. Reichardt) (vt. EAA.2110.1.1043).
Aastal 1862 on Kuressaare krundiloendite järgi elamuplatsi (krunt nr.53/69) omanikuna nimetatud kaupmees Ludwig Grosswaldt (1811-1883). Aastatel 1863 - 1882 oli krundi valdajaks tema abikaasa Emilia Henriette Grosswaldt /sünd. Reichardt/ (1818-....). Aastail 1864 ja 1880 suurenes krundi makseväärtus. Aastatel 1883 - 1884 oli sama krundi valdajatena nimetatud Emilia Henriette Grosswaldt /sünd. Reichardt/ pärijad.
5.06.1884 kinnistati krundi nr. 55,57/69 omanikuks Alma v. Lösewitz (geb. Rehsche) (vt. EAA.2110.1.1043).
Aastatel 1885 - 1892 on Kuressaare krundiloendites elamuplatsi (krunt nr.69/73) omanikuna nimetatud maksuametnik Joseph Lösewitz'i (1854-....) abikaasa Alma Lösewitz /sünd. Rehsche/ (1855-....).
20.05.1892 - kinnistati krundi 69/53,55,57 omanikuks parun Erich (Borissi poeg) v. Nolcken. Krundil oli kaks kivist maja.(S.662)
Aastatel 1893 - 1912 on Kuressaare krundiloendites elamuplatsi (krunt nr.73/76) omanikuna nimetatud Haeska mõisahärra Erich v. Nolcken (1860-1929).
Aastal 1912 eraldati krundist eraldiseisev hoonestamata maatükk krunt nr. 76A (krep. nr. 583) (vt. Lossi nr.11A), mille omanikuks sai Gerhard v. Nolcken .

Sisestatud: 13.01.2017.