Mälestise nimi Kohtu tn 22
Mälestise registri number 27011/519

Paikvaatlused

Seisund: hea

Paikvaatluse kuupäev: 11.02.22

Menetleja: Insener- nõunik, Üllar Alev

Mälestise kirjeldus


Krundil asub 1931. aastast pärinev 3-korruseline Kuressaare Ametikooli peahoone ning 3-korruseline eraldiseisev nõukogudeaegne õppehoone.
Koolihoonete kompleks ulatub Kohtu tänavast Vallimaa tänavani, hõlmates lisaks veel Kohtu 22a, Kohtu 22/1 ja Vallimaa 5a kruntidel asuvad hooned. Majade vahele jääb parkimisplats ja väline puhkeala. Ametikooli Kohtu tänava poolsel küljel on metallist väravatega dolomiitpostid, Vallimaa poolt piirab koolihoovi paekiviaed, milles loovad rütmi omavahel vahelduvad dolomiitplaatidega kaetud täismüür ja kõrgel kivisoklil metall-aed.
Ehitis 1: Kuressaare Ametikooli rustikaalse välisilmega õppetöökodade hoone valmis kahekorruselisena 1931. aastal, 1938 lisati kolmas korrus. Tahutud paekivist ehitise kuupjat mahtu ilmestavad horisontaalselt kulgevad erinevad krohvipinnad. Peasissepääsu kaunistamiseks on kasutatud klombitud dolomiiti, kontrasti loovad punastes raamides väikeseruudulised aknad. Hoone juugendklassitsistlike joontega esifassaad kulgeb mööda Kohtu tänavat, kus asetseb ka paraadsissekäik. Säilinud on algne kahetiivaline välisuks toredate L-tähe kujuliste käepidemetega ning lipuhoidjad. Hoonele on 1950date alguses lisatud idasuunaline juurdeehitus, mis jälgis olemasolevaga analoogset katusekuju, ehitusmaterjali ja aknaavasid.
Ehitis 2: Kohtu 22/1 aadressiga nõukogudeaegne silikaattellistest ja suurpaneelidest 3-korruseline katusekorrusega ametikooli õppehoone. Lihtsa kandilise vormiga hoone lõunapoolses pikiküljes on kogu seina pikkune varikatus, mille all mõlemas otsas peamised sissepääsud. Seinad on krohvitud, valgeks värvitud. Hoone on Vallimaa 5a õppehoonega ühendatud teise korruse tasapinnas paikneva galerii abil.
Ehitis 3: Puhkenurk, terastaladele toetuv kerge varikatus, mille seinana on kasutusel vana aadlielamu abihoone müür.
Ehitis 4: Krundi kirdenurgas asuv dolomiitplokkidest maakelder. Keldri astmelise otsaga sissepääs on lõunaküljes. Vähemalt 20. sajandi algusest pärinevat keldrit on nõukogude ajal korrastatud - katus on kaetud betooniga, esiseina ladu ei ole kindlasti algne (betoonist uksesillus, muuhulgas lisatud punastest tellistest triibud sissepääsu külgedele).

Sisestatud: 12.12.2019.

Mälestise ajalugu


Paekivist tööstuskooli hoone on püstitatud 1931.a varasema elukompleksi aia kohale.
1786.a linnaplaanil asusid Kohtu tn 22 ja Kohtu tn 22a kohal kolm krunti, mis kuulusid advokaat Agthe`le. Krundid omandas Agthe 1765.a arhivaar Andreas Fried Petersenilt, 1757.a raevalitseja Schmidt`ilt ja põllu 1766.a Dreyeri pärijatelt. Kohtu 22 ja Kohtu 22a krundil asusid põhja-lõuna-suunalise harjajoonega elamu ning selle ees, Kohtu tänava suhtes risti ning elamu suhtes sümmeetriliselt kaks kõrvalhoonet. 1897-1911 kuulus kinnistu perekond von Strukovile. 1913-1921 oli hoonetes aadli varjupaik "Marienhaus".
Kuressaare Ametikooli rustikaalse välisilmega kahekordne õppetöökodade hoone valmis 1931. aastal senise hoonekompleksi köögiviljaaia kohale. 1938. aasta jaanuarikuus oli hoones tulekahju, kahjustused taastati sügiseks kusjuures senisele kahekordsele mahule lisati kolmas, väiksemate akendega korrus.
1950ndail aastail tehti koolihoonele krundi sisemusse juurdeehitus, 1960ndail aastail alustati krundi tühja idapoolse ala hoonestamist, esmalt ehitati Vallimaa tänava äärde kolmekordne silikaattellistest kaldkatusega tüüpühiselamu ja 1979-1980. a krundi sisemusse muust hoonestusest eraldi seisvana kolmekordne karkass-paneelidest õppehoone-garaaž. Krundil asunud ajalooline hoonestus säilis 1963.a-ni, mil lõunapoolne kõrvalhoone ehitati ümber spordisaaliks. 2001. aastal lagunes lõplikult 19. sajandist pärinev algne elamu, selle asemel on praegu parkla. 2005. a ehitati kooli Kohtu tänava poolsele alale juurdeehitus, milles said tööruumid uus kohvik, õppeköök, pagaritöökoda, raamatukogu koos paljunduskeskusega, auditoorium ja 6 kahekohalist tuba õpilaste majutuse tarbeks. Samal aastal ühendati õppehooned omavahel klaasist tunneli ehk galeriiga.
Peahoone on algse välisilmega, 2006 teostatud remondi käigus tõsteti esimesel korrusel kaheraamilise puitakna korrastatud sisemised raamid välimisteks (sisemised asendati prossraamita pakettakendega). 2006. a renoveeriti kunstilise kujundamise õppetöökojad, renoveeriti õpilaskodu linnas, 2007. a sai õpilaskodu katusekorruse näol juurde 34 täiendavat majutuskohta. 2012 valmis Disainimajakas nimetatud õppehoone Kohtu 22a aadressil.

Sisestatud: 12.12.2019.

Allikad


Allikas: Kohtu tn 22a muinsuskaitse eritingimused hoonete ümberehituseks /G.Kanemägi/Kuressaare 2009.
Kuressaare linnaatlas. E.Basihhina, L.Hansar 1999.
Kuressaare Ametikooli õppeköögi juurdeehitus. Kohtu tn 18 põhiprojekt. Kujundaja OÜ, 2005.
Kuressaare ametikooli peahoone I korruse õppeauditooriumite remondiprojekt Hannes Koppel. Palk Projekt OÜ, 2005.

Sisestatud: 12.12.2019.