Mälestise nimi Pikk tn 4
Mälestise registri number 27011/584

Paikvaatlused

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 10.08.19

Menetleja: Inventeerija, Sandra Mälk

Mälestise kirjeldus


Krundil paikneb kolmekorruseline ristkülikukujulise põhiplaaniga ajalooline paekivist elamu-ärihoone, mille tagaküljele on püstitatud 2000. aastatel juurdeehitus täiendavate korteritega. Ajaloolisel mahul on kelpkatus s-kujulise savikivikatusega. Sokkel on paekivist, seinad krohviviimistlusega. Pika tänava poolsel küljel asuvad erineva suurusega pakettaknad: väikesed ruudukujulised, maani ulatuvad ja katusel iseloomulikud kolm vintskapp-akent. Peasissepääs asub tänavajoonel hoone teljel, tegemist on kahepoolse metallraamil klaasuksega. Juurde ehitatud osal on plekist viilkatus, betoonist vundament ja väikeplokkidest seinad, mis on viimistletud krohviga. Hoone sisemus on läbinud uuenduskuuri ja interjöör on kaetud uute siseviimistlusmaterjalidega. Krunti piirab põhjast latt-aed, läänest paekivimüür.

Sisestatud: 23.11.2019.

Mälestise ajalugu


1870. aastal ehitas hoone endine konsul V. Schmidti ja hiljem (peale 1907. aastat) kaupmees A. Lingi kaubaait, mida kasutati ka suveteatrina. 1887.a toimus üks esimesi eestikeelse näitemängu ettekandeid Saaremaal. Selle esimese Kuressaare teatrimaja suur aed ulatus Tolli tn tollihooneteni välja. 1907. aastal toimus aidahoones põleng ja hoone ehitati veidi ümber. EW ajal oli krunt pisike, sellel vaid hoone ja käiguteed. 1970.–1980. aastatel hoone renoveeriti ja kohandati raskejõustikubaasiks "Jõud". Sel perioodil asusid hoonel Pika tänava sissepääsude ees madalad trepid ja murulapid ning aknad olid tihedaruudulised. Interjöör ehitati täielikult ümber. Praegu on hoones 9 korterit ja soklikorrusel tegutseb ilusalong, 1980. aastal on hoone läänepoolsel küljel asunud vintskapp, kuid see on tänaseks eemaldatud. Hoone on 2007. aastal ümber ehitatud (ukseavasid laiendatud, hooviküljele ehitatud hoone pikendus ja lisatud rõdud).

Sisestatud: 23.11.2019.

Allikad


Kingissepa ajalooline linnakeskus. Kingissepa linnaehitusajalooline ja arhitektuuriajalooline ülevaade muinsuskaitse aspektist. Vabariiklik Restaureerimisvalitsus, 1969. Muinsuskaitseameti arhiiv;
Kingissepa Vanalinna hoonestuse ja tänavavõrug väärtuste hindamine. Köide I. Kristin-Mari Looveer, Liivi Künnapu. Tallinn, 1980: Muinsuskaitseameti arhiiv

Sisestatud: 23.11.2019.