Mälestise nimi Allee tn 8
Mälestise registri number 27011/587

Paikvaatlused

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 09.01.20

Menetleja: Insener- nõunik, Üllar Alev

Mälestise kirjeldus


Krundil on kolm hoonet: puitelamu, selle taga olev krohvitud abihoone ja kõrval silikaattellistest garaaž. Tänava ääres on rõhtlattidest piire.
Ehitis 1: elamu on ühekorruseline viilkatusega rõhtpalkmaja. Hoone peasissepääs on tänava poolt, säilinud on juugendlik kahe poolega klaasitud tahveluks koos varikatusega, kuuese ja kolmese jaotusega vanad puitaknad koos nurgikute, piirdeliistude ja karniisidega. Hoone põhjapoolses otsaseinas on lai tiheda jaotusega veranda-aken. Hoone tagaküljele on hiljem lisatud eenduv tuulekoja ja käimla maht. Katusekuju on omapärane, tagaküljel harja lähedal kergelt murtud joonega. Räästalahendus on avatud, profileeritud sarikaotstega. Katusekatteks on vana valtsplekk, korstnapits on silikaattellisest. Sokkel on paekivist, enamuses krohvitud. Inventeerimisplaani järgi on hoones köök ja neli tuba, põhjapoolne suure aknaga ruum on nimetatud verandaks. Interjöör on hästi säilinud: alles on laudisega kaetud laed, laudpõrandad, siseuksed piirdeliistudega jm.
Ehitis 2: krohvitud abihoone on elamuga samaaegne viilkatusega maja, ehitatud 19. sajandi lõpus. Abihoone seinad on paekivist, kaetud paksu pritskrohvikihiga. Esiküljel olev tuulekoda on hilisem, ehitatud silikaattellistest. Hoonel on dolomiitplokkidest korstnapits, mida on pikendatud silikaatkiviga. Katusekatteks on valtsplekk, räästas profileeritud sarikaotsad. Hoone tagaküljel on üks kuuese jaotusega nurgikutega aken, teised aknad on kahese jaotusega.
Ehitis 3: silikaatkivist garaaž on madala pultkatusega, puidust uks avaneb tänava poole.

Sisestatud: 23.11.2019.

Mälestise ajalugu


Allee tn 8 on olnud oluliselt suurem kinnistu hõlmates ka tänaseid Kase 8 ja 10 krunte. Elamu ja selle taga olev kivist abihoone, tõeäoliselt saun või pesuköök, on ehitatud 19. sajandi lõpus. Silikaattellisest garaaž on ehitatud 1973. a projekti järgi.

Sisestatud: 23.11.2019.

Allikad


Allee tn 8 majavalduse inventariseerimine 1984.a. Vallavalitsuse projektiarhiiv.
Allee tn 8 garaaži projekt 1973. a. Vallavalitsuse projektiarhiiv.

Sisestatud: 23.11.2019.