Mälestise nimi Pargi tn 2
Mälestise registri number 27011/702

Paikvaatlused

Seisund: restaureerimisel

Paikvaatluse kuupäev: 17.01.22

Menetleja: Insener- nõunik, Üllar Alev

Mälestise kirjeldus


Krundil asub kaks hoonet: elamu ja abihoone. Krundi Tolli tänava poolsel küljel asuvad mänguväljakud. Krunt on piiratud betoonpostidega puidust lipp-aiaga, põhjapoolselt küljelt paekivimüüri ja Pargi tänavalt metallist piiretega.
Ehitis 1: kahekorruseline palkhoone on kaetud rõhtlaudisega ja viilualusel osas püstvoodriga, viilkatusel on paigaldatud valts-plekk. Pargi tänava poolsel küljel on hoone madal vundament paekivist ja kaetud silekrohviga, muus osas veidi kõrgem ja kiviplokkidest, mis on samuti krohvitud. Pargi tänava poolsel küljel asub kaks sissepääsu, millel on varikatused ja madal betoonist astmestik. Tolli tänava pool asuvad sissepääsud on betoonist, kiviplaatide ja metallpiiretega. Välisuksed on klaasidega tahveluksed (Pargi tn poolsel küljel kahepoolsed). Aknad on puidust ja neljase ruudujaotusega. Hoovipoolsel küljel asub katustatud puidust terrass. Hoone tagasihoidliku dekoori moodustab karniisi all asuv saelõiketehnikas ornamentika otsaviilu laudadel ja profileeritud sarikaotsad. Hoone ajaloolise osa moodustab Pargi tänava poolne osa, 1994. aastast ehitati juurde põhja- ja kirdepoolne hooneosa. Hoonet eraldab Pargi tänavast sepistatud piire, millel on tsementkrohvitud sokkel. Ehitisel on silikaatkividest ilma korstnapitsita korstnad. Hoone interjöörid on korduvalt uuendatud, osaliselt ruumijaotust ümber ehitatud ja kaetud kaasaegsete viimistluskattematerjalidega.
Ehitis 2: abihoone on kahest ehitusetapist pärineva hoonega, mille idapoolne püstlaudisega kaetud osa on hilisem. Sellel on kaks kaheruudulist väikest puidust akent. Ühekorruseline hoone viilkatusega, mida katab eterniit, ajaloolise osa moodustab Tolli 2 krundiga piirnev osa, millel on paekivist seinad ja tiheda ruudustikuga puitaken. Hoonel on silikaatkividest korsten ja põhjapoolse krundiga piirnev sein püstitatud silikaatkividest. Lõunapoolsel küljel asub mosaiikpilt kassi, päikese ja kuke motiividega.

Sisestatud: 05.05.2020.

Mälestise ajalugu


Vaadeldav krunt on olnud hoonestatud juba 17. sajandil. Järgnevatel sajanditel ehitati Tolli tänava äärde mitu kivi- ja puithoonet, üks neist oli enne 1747. aastat püstitatud kivist tallihoone, mis asus Pargi ja Tolli tänava nurgal. 19. sajandi lõpus ehitati puidust kahekorruseline kuurordiarhitektuuriga sobituv hoone Pargi tänava äärde, mida hakati nimetama hiljem Wildenbergi majaks. 20. sajandi alguseni kuulus hoone "Disponent" Johann Friedrich Matthiesenile ja 1909. aastast leskproua Alma Wildenbergile. 20. sajandi alguses asus Tolli ja Pargi tänava ristmikul puidust ristkülikukujuline abihoone, mis lammutati juba 1930. aastatel. Wildenbergi majaks kaotas hilisemate ümberehituste käigus mitmed algupärased detailid nagu ka esifassaadil keskjoonel asuva rõdu. 1970. aastate rekonstrueerimise käigus lammutati Pargi ja Tolli tänava nurgal asunud kivist endine tallihoone. Pikalt lastekoduna kasutuses olnud (1944-2014) peahoonet kasutati enne sulgemist 2015. aastal lasteaedade asenduspinnana. Abihoone ehitati juurde 1994. aastal, sel perioodil oli krunt suurem ja laienes põhja pool oleva praeguse krundiga. Krunt jagati 2015. aastal kaheks - Pikk 2a ja Pargi 2. Kehtestatud detailplaneering lubab püstitada kuni kahekorruseline hoone krundi lääneossa.

Sisestatud: 05.05.2020.

Allikad


Allikas: Pargi tn 2. Muinsuskaitse eritingimused. Madis Nõmm, 2014. A-13065

Sisestatud: 05.05.2020.