Mälestise nimi Kohtu tn 2
Mälestise registri number 27011/7

Paikvaatlused

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 27.08.20

Menetleja: Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks

Mälestise kirjeldus


Kivihoonel on Kuressaare muinsuskaitsealale iseloomulik algupärane maht ja fassaadijaotus. Viilkatusega väljaehitatud katusekorrusega kahekorruseline kivihoone on sissepääsudega avatud Kohtu tänava poolsele küljele. Hoone välisseinad on laotud väikeplokkidest ning viimistletud krohviga, katusel on s-profiiliga savikivid. Tõenäoliselt on hoone rajatud eelmise samas mahus puithoone dolomiitvundamendile. Sise- ja välisseinad on kaetud lubikrohviga.

Sisestatud: 13.12.2020.

Mälestise ajalugu


Kinnistul oli selles asukohas puithoone 19. sajandi keskpaigas. 1921. aasta linnakaardile on märgitud kivihoone, kuid 1968. aasta üldplaneeringus taas puumaja, mis on ka tänapäevase hoonega sama põhiplaaniga. Praegune telliskividest ja välisviimistluskrohviga hoone on tõenäoliselt koopia 1990. aastatest (Ehitisregistri andmetel 1992. aastal kasutusele võetud), mille puhul on tegu varasema amortiseerunud puithoone asemele ehitatud kivihoonega, mis taastati tol ajal kaasaegseid ehitusmaterjale kasutades ajaloolise hoone mahus ja selle välist arhitektuurset kujundust järgides.

Sisestatud: 13.12.2020.

Allikad


Kohtu 2, Kuressaare. Muinsuskaitse eritingimused. Maarja Ruut, 2020

Sisestatud: 13.12.2020.