Mälestise nimi Kalda tn 5
Mälestise registri number 27007/173

Mälestise kirjeldus


Hoone on madalal vundamendil palkkonstruktsioonis ühekordne elamu. Hoonel on valtsplekiga kaetud madalam viilkatus. Esifassaadi katuse keskteljel paikneb hilisema lisandusena väike lamekatusega vintskap. Algselt tõenäoliselt ristküliku kujulise põhiplaaniga hoonele on esiküljele lisatud lamekatusega puitetik-veranda ja hooviküljele väljaulatuv trepikoda. Hoonel on säilinud rikkalikult fasaadidetaile nagu saelõikelised sarikaotsad ja tugikonsoolid, karniisid akende kohal ja saelõikelised ehislauad akende all. Räästaalune seinapind sarikate vahel on kujundatud liistraamis tahveldistena, mille all on säilinud kistud pinnaga silelaudis. Hoone esimese korruse mahus on säilinud ka laia profileeritud voodrilaudist.
Hoone taga on kivist esiseinaga silikaattelliste ja betooniga toestatud sissepääsuavaga maakelder.

Sisestatud: 28.07.2020.

Mälestise ajalugu


Hoone täpne ehitusaeg on teadmata, kuid säilinud dekooridetailide põhjal on tegemist pigem Pärnu vanemat tüüpi puithoonega, ehitatud arvatavasti XIX saj. II poolel elamuks.
Mullast kaitsevalli sees paiknev maakelder rajatud koos elamuga.

Sisestatud: 28.07.2020.