Mälestise nimi Jüri tn 42
Mälestise registri number 27008/133

Märksõna(7)

Ehitised, Ehitiste liigid, Ühiskondlik hoone, Õppehoone, Koolimaja, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise kirjeldus


Krundil paikneb Jüri tn joonel mitmest ehitusjärgust koosnev L-kujulise paigutusega koolihoone. Põõsashekiga dubleeritud toruraamistuses traatvõrkaiaga piiratud krundi kaguossa jääb asfaltplats, kuhu pääseb Petseri tänavalt jalg- ja sõiduvärava kaudu. Edelast viib tee majatagusele asfaltplatsile, mille ääres seisab konserveerituna eterniidist viilkatuse ja rõhtvoodriga puidust elamu-kuur. Haljasaladel maja ümber ja krundi piiridel kasvavad puud ja põõsad.
Jüri tn äärse 1-korruselise puithoone fassaadidel leidub detaile mitmest ajast. Madalal krohvitud maakivisoklil palkseinu katab lai rõhtvooder, akende all esiküljel püstlaudadest, hooviküljel rõhtlaudadest vöö. Viilkatuse eterniitkatte all on kivikatuse laudis, üks korstnapits on savitellistest ehislaoga, teine silikaatkividest. Kolmest plekkkatusega vintskapist tagaküljel on ühel säilinud saelõikelised sarikaotsad ja konsoolidele toetuv viiluvöö. Fassaadiavadel on puidust rõhtfrontoonid, uksel laia soonega piirdeliistud. Rõhtvööga otsaviilu ilmestavad servadel väikesed rombaknad. Tagaseinaga liitub viilkatusega keldritrepikoda, mille diagonaallaudisega kahepoolsele uksele kinnituvad sepistatud sokusarvhinged. Esifassaadi framuugaknad on 24-ruudulised, tagaküljel 6- ja 9-ruudulised, otsaviilu ja vintskappide akendel on kitsamad alaruudud. Ehistahvlitega tiibuks on ava siseküljel, kuid avaneb väljapoole.
Jüri tn äärse 1-korruselise kivihoone krohvitud tellisseinu liigendab profiilse simsiga akendealune vöö, värvitud raamistused nurkadel, räästa all, avade ümber ning viiluväljal. Ebasümmeetriliselt paiknevate korstnatega lainelisest eterniidist ja valtsliitega tsingitud plekktahvlitest viilkatus oli algselt S-savikivi kattega. Klassitsistliku dekooriga tahveldatud tiibuks vanas valgmikuga piidas on hiljuti restaureeritud. Esikorruse 12-ruudulised rõhtimpostiga aknad pole algupärased. Otsaviilu kahepoolsete akende ruudujaotus ühtib kõrvalhoone otsa- ja vintskapiakende ruudujaotusega.
Kivihoone edelaküljele liitub tulemüüriga eraldatuna 2-korruseline punastest tellistest keskrisaliidiga puithoone. Krohvimata tellisraamistuses maakivisokliga hoone rõhtlaudisega seinu ilmestavad püstlaudadest akendealused vööd, avade profiilsed piirdeliistud ja siledad nurgalauad. Plekk-kattega viilkatusel on lai saelõikeliste sarikaotstega räästas ning rõhtvööga otsaviilul piigiga ehispenni kandekonsoolid. Külgseintel reastuvad ühtlaselt aknaavad- kirdes kahepoolsete 6-ruuduliste, edelas kolmepoolsete tihedaruudulise üla- ja alaosaga akendega. Otsafassaadi ülestikku asuvate klaasitud tahveluste kohale jääb kahepoolne pööninguaken. Alumise ukseni viib puittrepp, ülevalt saab alla metallist tuletõrjetrepist. Keskrisaliidi algselt loodesse pööratud esifassaadi ilmestavad 12-ruudulise valgmikuga tiibuks ja edelaosaga samasugused aknad. Seina kaunistavad eenduvad ristkülikud talakaarsete tellissilluste kohal, astmelised aknalauad ja uksepealse ristküliku ülaosa. Keskrisaliidi kaguviilu, praeguse esifassaadi, hõreda akendemustriga dekoorivaba seinapind mõjub tühjana, seda ei kaunista ka jämedatele postidele toetuva lameda varikatuse ja kahe uksega sissepääs. Ehispostikesed tulemüüride otstel harmoneeruvad punastest tellistest korstnapiipudega.

Sisestatud: 30.01.2018.

Mälestise ajalugu


1999. aastal moodustatud krunt asub ajalooliste kruntide nr 47 ja 48 (algne nr 74 ja 76) maadel. 1878. ostis krundi nr 47 Saksa Selts Ressource. Jüri tn äärsele vanemale puumajale ehitati 1879 kõrvale kivimaja, kus 20 s alguseni tegutses jõukate sakslaste seltsimaja, selle taga asus suur näituseaed. Edelatiiva kirdeosa ehitati Saksa Progümnaasiumi tarbeks, mis tegutses seal 1912-1914 (projekt A. Jacoby, 1909). 1918 omandas krundi Võru Rahvahariduse Selts, samal aastal alustas hoones Poeglaste, peagi ka Tütarlaste Gümnaasium. 1923 valmis edelaotsale tellistest ja puidust laiendus (projekt ins P. Mäggi, 1922). Pidevalt koolimajana kasutatud hoones tegutseb 2009. aastast Võru Täiskasvanute Gümnaasium.

Sisestatud: 30.01.2018.