Mälestise nimi Lossi tn 12
Mälestise registri number 27011/115

Paikvaatlused

Seisund: hea

Paikvaatluse kuupäev: 10.08.19

Menetleja: Inventeerija, Ksenia Vaher

Mälestise kirjeldus


Kahekorruseline paekivist sokliga kõrge kivist poolkelpkatuse ja pikliku peafassaadiga krohvitud kivihoone, mis asub tänavajoonel. Peasissepääs tänavalt on valgmikuga kahepoolse tahveluksega. Kirdepoolsel küljel on plekist varikatusega kahepoolse tahveluksega sissepääs. Hoovist pääseb hoonesse kahepoolse plekist varikatuse ja kiviastmetega uuema ukse kaudu. Hoone läänenurgas asub hilisem juurde ehitatud garaaž. Ehitisel on valdavalt kuuese jaotusega ja valgete puitraamidega aknad. Katusel on hilisemad väikesed ruudukujulised katuseaknad. Hoones on säilinud 18. saj. säilinud mantelkorsten, mille uuendatud korstnapitsiga korstnapiip on dolomiitplokkidest. Tänapäeval asub hoones Sotsiaalkindlustusamet. Hilisemate ümberehituste käigus on algupärane interjöör suures osas kaduma läinud. Krunti piirab osaliselt paekivist aed. Hoovi haljastab üks vahtrapuu.

Sisestatud: 15.12.2019.

Mälestise ajalugu


18. saj. lõpul koos Lossi 12a naaberhoonega ehitatud ja Kargi koda nime järgi tuntud hoone oli ajalooliselt Kargi mõisa linnaelamu. 1970. a. kuulusid Lossi 12, Lossi 12a, Lossi 12b hooned sõjakomissariaadile. 1979. a. kapitaalremondi projekti järgi muudeti hoone planeering ja teostati siseruumides põhjalik remont. Veel 1979. a. asus hoovis suur laohoone, mis sai hiljem lammutatud. 1997. a. projekti järgi lisati hoone läänenurgale metallredeliga garaaž. 2010. a. läbis hoone peafassaadi remondikuuri.

Sisestatud: 15.12.2019.

Allikad


Kaust MKA arhiivis P-902, Kingissepa linn, Tallinna tn. 5. Arhitektuuriajaloolised eritingimused vanalinna hoonete rekonstrueerimiseks. H. Sirel, 1968.
Kaust MKA arhiivis A-9150, Muinsuskaitseline aruanne Lossi tn. 12 peafassaadi remonttööd. J. Tiidermann, 2010.

Sisestatud: 15.12.2019.