Alates Aadress Asetus
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Hiiu tn 1 ADS objekt
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Keskväljak 5 Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Keskväljak 5a Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Keskväljak Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Keskväljak 11 Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Keskväljak 9 Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Keskväljak 7 Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Turu tn 6 Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Hiiu tn 1a Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Hiiu tänav Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Turu tänav Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Rookopli tänav Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Põllu tänav Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Hiiu tn 4b Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Pritsumaja parkla Kaitsevööndil
12.11.2019 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Tiigi tänav Kaitsevööndil