Number Liik Loa saaja/teatise esitaja Töö teostaja Antud/esitatud Andja/vastutaja
23734 Vanad load Riigi Kinnisvar a Aktsiasel ts (10788733 ) 28.01.2020 Heli Pappel
20741 Vanad load Riigi Kinnisvar a Aktsiasel ts (10788733 ) 16.08.2018 Heli Pappel
10473 Vanad load Mittetulun dusühing Eesti Juudi Muuseum (80255889 ) 26.06.2013 Silja Konsa
10416 Vanad load Eesti Ajaloomuu seum (70004376 ) 19.06.2013 Silja Konsa
9017 Vanad load Eesti Ajaloomuu seum (70004376 ) 23.07.2012 Ly Renter