Number Liik Loa saaja/teatise esitaja Töö teostaja Antud/esitatud Andja/vastutaja
26054 Vanad load 01.06.2021 Ulla Kadakas
25290 Vanad load TEEARU GRUPP OÜ (10694251 ) 15.12.2020 Anu Lepp
25276 Vanad load 07.12.2020 Ulla Kadakas
25159 Vanad load Riigimetsa Majandami se Keskus (70004459 ) 09.11.2020 Anu Lepp
25127 Vanad load 23.10.2020 Ulla Kadakas
24759 Vanad load 02.08.2020 Anu Lepp
24256 Vanad load Keskühistu Eramets (11676976 ) 30.04.2020 Anu Lepp
24239 Vanad load 22.04.2020 Ulla Kadakas
23477 Vanad load Riigimetsa Majandami se Keskus (70004459 ) 27.12.2019 Anu Lepp
23285 Vanad load Mittetulun dusühing Põlvamaa Metsaühis tu (80129328 ) 08.11.2019 Anu Lepp