Number Liik Loa saaja/teatise esitaja Töö teostaja Antud/esitatud Andja/vastutaja
11989 Vanad load Eesti Evangeels e Luterliku Kiriku Koeru Maarja-Ma gdaleena Kogudus (80209872 ) 21.05.2014 Tiit Schvede
10472 Vanad load

OÜ Muinaslab or

Tõnno Jonuks

26.06.2013 Ulla Kadakas
10439 Vanad load OÜ Harjumaa Restauraa tor (11724445 ) 20.06.2013 Tiit Schvede
8132 Vanad load aktsiaselt s Merko Infra (11767130 ) 10.01.2012 Tiit Schvede
7511 Vanad load 08.07.2011 Tiit Schvede